~Eratkan Ukhuwah Gerakkan Islah~

 

~ Saturday, January 17, 2004

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Ijtihad Dalam Syariat Islam (Yusuf Qardhawi) (sambungan)

Seorg mujtahid hendaklah memiliki pengetahuan secara global ttg erti Al Quran secara menyeluruh dan mengarahkan perhatiannya secara khusus terhadap ayat yg berhubungan dgn hukum.Oleh sbb itulah mereka mengambil hukum dari ayat yg mengadungi peristiwa Nabi Khidir dan Nabi Musa spt hukum diperbolehkan memilih perbuatan yg lebih ringan bahayanya antara dua bahaya demi utk menghindari bahaya yg lebih besar. Contohnya melubangi kapal laut yg dilakukan oleh Nabi Khidir agar raja zalim mendapati kerosakan dlm kapal itu sehingga tidak mahu mengambil kapal itu sebagai rampasan.Contoh yg lain adalah ttg ji'alah (wang jaminan) yg diambil dari ayat yg memaparkan kisah Nabi Yusuf:

"Dan siapa yg dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf:72)

Pada masa skrg dlm kisah Nabi Yusuf itu ada petunjuk bagaimana cara mengatasi krisis ekonomi dlm rangka memperbaiki ekonomi dan meningkatkan pengeluaran.

"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa" (Yusuf:47)

Dan anjuran utk mengatur simpanan

"Maka apa yg kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya" (Yusuf:47)

Dan juga anjuran utk mengubah sikap hidup yg bersifat konsurisme.

"Kecuali sedikit utk kamu mkn" (Yusuf:47)

Juga anjuran utk mengawasi penggunaan bhn makanan

"Tahun yg amat sulit akan menghabiskan apa yg kamu simpan utk menghadapinya (tahun sulit)" (Yusuf: 48)

Keringanan Kedua

Imam Ghazali menyebutkan bhw tidak diisyaratkan atas seorg mujtahid utk menghafal ayat yg harus diketahuinya itu tapi cukuplah dgn mengetahui tempat ayat2 tersebut sekiranya boleh mencarinya di waktu ayat itu diperlukan.

Mengetahui Sbb Turunnya Ayat

Ini kerana mengetahui sbb2 turunnya ayat memberi jalan terang utk memahami maksud teks Al Quran.Imam Syathibi dlm bukunya Al Muwafaqaat mengatakan:"Mengetahui sbb turunnya ayat adalah suatu keharusan bg org yg hendak memahami Al Quran.Ada 2 bukti menunjukkan hal tersebut:

Pertama: Sesungguhnya ilmu Ma'ani dan ilmu Byan yg berguna utk mengetahui kemukjizatan susunan kalimat Al Quran dan mengetahui maksud bahasa Arab,keduanya berkisar sekitar pengenalan "tuntutan keadaan" (muqtadlaalhal) spt: keadaan khitab (pembicaraan) ditinjau dari segi khitab itu sendiri dari segi mukhatib (pembicara) dari segi mukhatab (yg diajak bicara) atau ditinjau dari semua segi tersebut. Suatu pembicaraan akan berbeza pengertiannya menurut perbezaan keadaan atau lainnya.Sebagai contoh: Istifham (kalimat tanya), kdg2 memiliki beberapa erti lain spt menyatakan ketetapan,celaan,dan seterusnya.Begitu juga kalimat perintah,sering memiliki erti lain,spt membolehkan ancaman,melemahkan,dan lain2.

Kedua: Tdk mengetahui sbb turunnya ayat boleh menyeret ke dlm keraguan dan kesulitan juga boileh membawa pemahaman global terhadap nas yg bersifat zahir sehingga menimbulkan perselisihan.

Keterangan ini dijelaskan oleh riwayat Abu Ubaid yg diterima dari Ibrahim at Taimy, ia berkata:"Pada suatu hari Umar r.a. menyendiri dan berbisik dlm dirinya:Mengapa umat berselisih padahal nabinya satu, dan kiblatnya pun satu? Ibnu Abbas berkata: Wahai Amirul Mukminin,telah diturunkan atas kita Al Quran lantas kita baca dan kita tahu sbb turunnya.Sesungguhnya akan dtg setelah kita beberapa kaum yg membaca Al Quran tp tidak tahu sbb turun ayat2nya sehingga mereka pun mengeluarkan pendapat mereka dan bila mereka mengeluarkan pendapat berselisihlah mereka dan bila berselisih mereka pun saling bunuh membunuh."

Kemudian Umar mengherdik Ibnu Abbas sehingga pergilah dia.Lantas Umar merenungi ucapan Ibnu Abbas td sampai dia memahami benar, maka dipanggillah Ibnu Abbas dan berkatalah Umar kepadanya,"Ulangilah apa yg kamu katakan td padaku!" Ibnu Abbas pun mengulanginya dan Umar pun memahami benar2 kata2 tersebut dan berasa tertarik dgnnya.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Bakir bahawasanya ia bertanya kpd Naf'i, bagaimana pendapat Umar ttg org2 Haruriyah (sekelompok org khawarij yg berada dekat kota Kuffah).

Nafi' menjawab: Umar memandang mereka sbg makhluk Allah yg jahat kerana mereka mendekati ayat2 yg diturunkan mengenai hal ehwal org kafir, tetapi mereka menafsirkannya seakan-akan ayat tersebut diturunkan utk menjelaskan hal ehwal kaum mukminin.

Dlm satu riwayat dijelaskan bahawa Marwan mengutus penjaga rumahnya kpd Ibnu Abbas dan berkata,"Katakan kepada Ibnu Abbas:Seandainya setiap org bergembira dgn apa yg diberikan padanya dan suka dipuji dgn perkara yg tidak diperbuatnya itu,akan diseksa,tentunya kita akan diseksa semuanya.

Ibnu Abbas menjawab bahawa Rasulullah mengajak org Yahudi dan bertanya kepada mereka ttg sesuatu tetapi mereka menyembunyikannya dan memberitahukan kepadanya hal yg lain.Lantas mereka pun memperlihatkan yg mereka itu ingin dipuji dgn apa yg mereka beritakan ttg apa yg ditanya oleh Rasulullah kpd mereka sebagaimana mereka itu merasa bangga dgn perbuatan mereka menyembunyikan hal yg sebenar." Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat 187-188 dari surah Ali Imran.

Dgn demikian sbb turunnya ayat tersebut menjelaskan bahawa maksud ayat td tidak sesuai dgn apa yg dijelaskan oleh Marwan.

Mengetahui Nasakh dan Mansukh

Mengenai nasakh dan mansukh termasuk hal yg diperhatikan oleh para ahli usul fiqh utk memahami Al Quran bahkan sebahagian mereka menganggapnya sbg syarat terpisah (utk menjadi seorg mujtahid).

Pertama: Sebahagian pengarang terlalu berlebih-lebihan dlm menetapkan adanya nasakh dlm Al Quran sampai ada pendapat yg mengatakan bahawa ayat ttg perang telah dinasakhkan oleh seratus ayat lebih dlm Al Quran.

Imam As Suyuti membataskan ayat yg dinasakhkan berjumlah 20 ayat sahaja manakalah Imam Ad Dahlawi membataskan kepada 5 ayat shj.

Kedua: Nasakh menurut pengertian ulama salaf lebih umum dari nasakh menurut ulama mutaakhirin,sebagaimana disebut kembali oleh beberapa ulama muhaqqiqin (peneliti) spt Ibnu Qayyim,Syathibi, dan lain2.

Imam Syathibi dlm bukunya, Al Muwafaqaat,menyebutkan sbg berikut:"Menurut ulama terdahulu (salaf),nasakh lebih umum daripada pengertian nasakh menurut para ahli usul.Mereka kadang2 menganggap nasakh sbg hal pembatasan yg mutlak, mengkhususkan yg umum baik dgn dalil muttasil (berhubungan) ataupun munfasil (terpisah),penjelasan yg mubham (kalimat yg tidak jelas maksudnya) atau mujmal (kalimat yg mempunyai erti global).Sebagaimana mereka menganggap nasakh sbg penghapus hukum syarak dgn dalil syarak yg dtg kemudian.

Sbg contoh,Ibnu Abbas berkata bahawa firman Allah:
"Dan penyair2 itu diikuti oleh org2 yg sesat.Tidaklah kamu melihat bahawasanya mereka mengembara di tiap2 lembah dan bahawasanya mereka suka mengatakan apa yg mereka sendiri tidak mengerjakannya" (As Syu'ara:224-226)

Ayat tersebut dinasakhkan oleh firman Allah:

"Kecuali org2 (penyair2) yg beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut nama Allah..." (As Syu'ara:227)

bersambung...

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 10:39 AM

 

~ Friday, January 16, 2004

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Ijtihad Dalam Syariat Islam (Yusuf Qardhawi)

Ijtihad menurut bahasa berasal daripada kata jahada ertinya: mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Kata2 ini tidak dipergunakan kecuali pada hal yg mengandungi kesulitan dan memerlukan banyak tenaga.

Erti Ijtihad Menurut Istilah Ahli Usul Fiqh

Definisi yg diberikan oleh Imam As Syaukani dalam bukunya Irsyad al Fuhul;
Mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yg bersifat operasional dgn cara istimbat (mengambil kesimpulan hukum).

Sebahagian ahli usul fiqh tidak merasa puas hati dgn menggunakan kata2 bazhlul wus'i (mencurahkan sekadar kemampuan) tetapi mendefinisikannya dgn kata2 istifraghul wus'i (mencurahkan segala kemampuan).

Imam Al Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai berikut;
Mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syarak yg bersifat dhonni,sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.
Imam Al Amidi menjadikan "perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan kemampuan" sebagai sebahagian dari definisi ijtihad.Sedangkan Imam Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bahagian dari definisi ijtihad attaam (ijtihad sempurna).

Imam Syafie mengatakan bahawa seorg mujtahid tidak boleh mengatakan:"tidak tahu" dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dgn bersungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya.Sebagaimana juga seorg mujtahid tidak boleh mengatakan "aku tahu" seraya menyebutkan hukum yg diketahuinya itu sebelum ia mencurahkan kemampuannya akan mendapat hukum itu.

Imam As Syaukani menjelaskan definisi ijtihad sebagai berikut:

a. bazhlul wus'i (mencurahkan kemampuan)
b. hukmu syar'ie (hukum syarak)
c. Usaha mendapatkan hukum ilmiah atau i'tiqadiyyah tidak disebut ijtihad
d. bithariqatil istimbath (dgn cara mengambil istimbath)

Pencurahan kemampuan yg dilakukan oleh org yg bkn faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah.Pengertian "faqih" di sini adalah seorg yg ahli dlm ilmu fiqh dan biasa menekuninya.

Syarat2 Mujtahid

1.Mengetahui Al Quran

Imam Ghazali menyebut ada 2 macam keringanan:

Keringanan Pertama

Hanya cukup mengetahui ayat2 hukum sahaja yg berjumlah 500 ayat.Pendapat ini disepakati oleh Al Qadli Ibnu Al Arabi, Ar Razi, Ibnu Qudamah, dan Al Qarafi.

a.Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahawa ayat hukum berjumlah 900 ayat.Imam As Syaukani mengulas 'perkiraan Imam Ghazali' sbg berikut:pendapat membatasi jumlah ayat hukum 500 ayat sahaja adalah peninjauan secara lahir ayat.Terdapat ayat2 hukum yg menunjukkan hukum secara tadhomun (tersirat) atau secara iltizam (keharusan adanya hukum).

b. Apa yg disebutkan oleh Imam Al Qarafi bahawa istimbat hukum boleh direalisasikan,maka hampir semua ayat tidak terlepas dari istimbat hukum.Setiap ayat menyebut ttg seksa atau mencela suatu perbuatan merupakan dalil pengharaman dari perbuatan tersebut.Sedangkan ayat yg menyebut pujian atau pahala atas perbuatan sesuatu tersebut baik merupakan anjuran wajib ataupun sunnah.

C. Ibnu Amir Al Hajj berkata: sesungguhnya pemisahan ayat2 hukum dari lainnya itu tergantung atas pengetahuan secara pasti ttg Al Quran secara keseluruhan.Sbg contoh,beberapa tahun dahulu ulama ada berdebat ttg naik ke bulan.

Dalil pengharaman; langit itu terjaga;tidak boleh dimasuki sesuka hati

Dan Kami hiasi langit yg dekat dgn bintang2 yg cemerlang dan Kami memeliharanya dgn sebaik-baiknya (Al Fushilat:12)

Dalil tidak haram:

Wahai sekalian jin dan manusia jika kamu sanggup menembus (melintas) penjuru langit dan bumi maka lintasilah.Kamu tidak akan menembuskan melainkan dgn kekuatan (Ar Rahman:33)

Kekuatan dari ayat di atas bermaksud kekuatan ilmu.

Bersambung...

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 3:51 PM

 

~ Thursday, January 15, 2004

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Alhamdulillah,segala puji bagi Allah sbb masih dikurniakan kesempatan utk sambung citer pengalaman masa cuti.So macam aku citer ari tu,lepas ke DC,gerak ke Atlanta pulak utk muktamar.Maka naik flight la aku dari Reagan International Airport ke Atlanta International Airport.Flight tu amik masa dlm 2 jam lebih la. Masa sampai kat sana barula aku tau Atlanta ni rupanya bandar kelahiran Jimmy Carter,bekas presiden US dan juga headquarters Coca Cola dan CNN.Bagak juga la bandara Atlanta ni.Oh ya,Martin Luther King Jr pun asalnya Atlanta gak.

Lepas turun dari flight tu,aku pun kuarkan la kertas registration muktamar.Alhamdulillah,kali ni tak salah kertas lagi.Alamat hotel tu kalau tak silap,Holiday Inn Select,Decatur,Atlanta.Maka berjalan la aku mencari info desk kat airport tu.Tak jumpa satu pun.Ish,cam mana ni.Dah start gelabah.Aku pun tak tau sindrom gelabah ni datang dari genetik belah mak atau ayah aku.Kekadang tensen gak sbb aku ni tak reti nak cool kalau ada masalah.Asyik duk gelabah memanjang.Lepas pueh cari info desk yg tak jumpa2 tu,aku pun berenti kejap.Letih sangat.Pastu baru aku tersedar,di manakah aku skrg ni?Waaaaa...aku sesat dlm airport.Adeh,cam mana nak cari jalan kuar ni?Dah la airport tu bagak gile besarnye.Sekali aku nampak mak cik black tgh tolong bagi direction kat dlm airport tu.

Memandangkan aku tanak la mak cik tu tau aku sesat,aku pun amik la kertas registration muktamar tu dan tanya dia cam mana nak ke hotel tu.Memula aku tak kasi kertas tu kat dia.Aku sebut je nama hotel dan tempat tu.Mak cik tu tunjuk muka pelik.La...aku tgh stress ni,jgn la tunjuk muka tak paham apa aku ckp plak.Mak cik tu tanya lagi sekali kat mana tempat tu.Aku ulang lagi sekali.Dia kata takde tempat nama Decatur kat Atlanta.Erk...salah tempatkah aku?Kali ni aku tak kira...kalau sesat gak,aku nak nangis pueh2.Letih korang tau tak.Penat2 berkejar nak catch flight dari DC tu,sekali salah tempat plak.Dah le tiket mahal gile.Pastu beli tiket one way,cam mana aku nak balik ni.Aku dah hopeless dah time tu.Aku tanya mak cik tu sekali lagi,betul ke takde tempat nama Decatur kat Atlanta ni.Dia kata setau dia takde.Ish,ni Atlanta mana plak tempat muktamar ni.Maklumlah,US ni ada dua tempat yg namanya sama.Contohnya Lafayette tempat aku tinggal ni.Satu kat Indiana,satu lagi kat Louisiana.Dah la dua state yg berbeza.Susah nak travel kalau tersalah tempat.Satu state tu pun ntah bape jam nak travel.Letih wooo.Pastu mak cik tu minta kertas registration muktamar tu dari aku.Dia tgk alamat tu dia terus gelak.Dia cakap,"Ooo,Decatur (bunyinya di-kaay-ter).That's the place where I live".Ler,tempat dia tinggal.Tadi kata tak tau.Pastu dia sound la aku sbb sebut Decatur tak betul.Aku sebut Decatur tu slang melayu la...di-kay-te.Allah,bukan ada beza sangat pun.Cuma 'kay' aku tak cukup dua harakat dgn 'te' aku takde bunyi 'r' kat hujung.Pastu dia kasi la direction cam mana nak ke sana.Huhuhu...alhamdulillah dpt gak aku cover yg sebenarnya aku tersesat.Bukan ape,keselamatan kena jaga gak.Kang aku ckp aku sesat kang,kena pow pulak.Dahla sensorang.Pastu badan aku ni dah la kecil dan cute.Mmg sedap kena buli aaa.

So aku ikut la apa arahan yg mak cik tu kasi.Dia suruh aku amik shuttle ke hotel tu.Shuttle tu berenti exactly depan hotel tu.Lama gak la aku duk dlm shuttle tu b4 dia bergerak.Kata driver tu dia kena cari penumpang dulu.So,aku baring2 kejap dlm shuttle tu sbb aku sensorang je pun dlm tu.Lepas 15 min driver tu dtg balik.Dia kata takpela,kita terus ke hotel.So,aku pun borak2 la ngan driver tu.Dia kata dia dari Turki,still belaja lagi.Keja part time je.Umo pun muda lagi,dlm 24 gitu la.Aku tau org Turki ni minat bola.So,nak ilangkan kebosanan aku borak2 la pasal bola.Excited plak mamat tu.Aku citer cam aku main bola kat Turki plak.Mamat tu pun pelik cam mana aku leh tau banyak pasal bola sepak turki.Membaca beb,ustazah aku ckp al qira ah miftaahul 'ilm (membaca kunci ilmu).Maksud ustazah aku suruh baca buku2 bermanafaat.Aku pulak?Hehehehe...baca majalah bola sepak.Salah gunakan kata2 ustazah.Bertuah punya anak murid.After 20 min sampaila aku ke hotel tu.Tambang ada la dlm 20 dollar.Pelik la plak,apesal sunyi je hotel ni.Aku pun masuk nak check in.Aku mmg dah tak larat sangat.Letih melampau.Bayangkanlah,lepas final exam je dah kena pi BTN.Kat BTN kena tekanan mental lagi (sbb derang suruh support kerajaan,nak muntah aku menahan tekanan mental tu).Mmg rasa nak terjun abis2an atas katil kat hotel tu.Pastu minah mat black (byk gile org black kat Atlanta ni,pelik aku) tu tanya,"Are you here for the Indonesian convention?" Aku rasa aku paham apa dia maksudkan tu.Aku ckp ye.Dia kasi satu paper kat aku.Paper tu tulis yg tempat muktamar dah ditukar.What???

Lebih kurang 5 minit aku termenung.Apesal byk sangat dugaan ni?Ya Allah,kurniakanlah kesabaran padaku.Cam mana derang leh tukar tempat muktamar ni last2 minute.Serius aku mmg tertekan.Kalau kat DC tu ada gak la melayu nak contact.Ni kat Atlanta,sape melayu yg aku kenal pun kat situ.Aku mmg lost gile.Tak tau nak buat ape.Dahla location baru muktamar tu aku tak tau kat mana.Minah tu pun sayu je tgk aku.Ish,geli plak aku tgk.Bukan ape,muka simpati dia kat aku tu cam muka org crush kat aku je.Erk...seram2.Dia tanya aku sama ada aku perlukan pertolongan ke tak.Aku mmg dah maleh nak piki pasal muktamar.Lantak la apa nak jd.Tapi cam mana plak aku nak balik ke Indiana? Bukan boleh beli tiket instantly cam tu je.Aku tukar fikiran,walau apa terjadi pun aku tetap akan cari tempat muktamar tu.Biarla sampai ke lubang cacing (mmg poyo giler la aku time tu).So minah black tu pun call taxi utk hantar aku ke tempat muktamar tu.Maka tibala taxi di depan hotel tu.Allah,black lagi!!!Aku rasa cam kat Afrika plak.

Aku masuk dlm taxi je aku terus kasi kertas yg minah black tu kasi kat aku.Dia tgk alamat tu,dia buat muka pelik.Tolooooonglaaaa weh...aku tak sanggup tgk org muka blur ni.Sejak dari DC sampai la ke Atlanta,ada je org yg tak tau tempat yg aku nak tuju ni. Seperti biasa taxi driver tu tanya aku kat mana tempat tu.Cam mana la dia ni leh jd taxi driver,tempat dlm atlanta tu pun dia tak tau.Aku suruh dia try tgk map tu bebetul.Just ikut direction map tu.Dia kata dia boleh ikut direction tu,tp aku kena tolong dia tgk2 kan nama jalan yg ada dlm map tu.Satu keja lagi aku kena buat.Aku ni dah la tertekan,badan pun letih.Dah la malam time tu.Aku ni bkn nampak sangat time malam2.OKla2,aku pun setuju je la.Tak setuju kang,dia suruh aku kuar cab lagi naya.Masa dlm perjalanan tu aku usha je meter teksi tu.Adeh,mahal gile.Kalau tak silap 3.60 dollar setiap miles.Adeh,tercekik darah aku tgk.Nak ilangkan rasa ngantuk aku,aku pun layan borak ngan taxi driver tu.Dia kata dia dari Liberia...huhuhu...satu lagi negara bola sepak.Aku tanya la dia macam2 pasal bola sepak Liberia.Dia pun jd excited.Pastu aku tanya la sket2 pasal perkembangan civil war kat Liberia tu.Dia citerla dia tgh kumpul duit nak bawa famili dia ke US.Bapak mithali tul mamat ni.Sekali handset dia berbunyi.Aku maleh la nak dgr apa yg dia borakkan.Abis dia ckp dlm phone tu dia kata kat aku,"That was my girlfriend".Ops,mak kau!!!Terkejut aku seketika.Tadi kata dah ada famili,ni ada mak we plak kat US.Cancel title bapa mithali aku kasi td.Tapi aku piki2 balik,inilah idup org yg takde pegangan agama.Dah ada isteri pun sanggup curang lagi.Sian isteri dia kat afrika tu.Ish,aku tak dpt bayangkan kalau bini dia tau.Entahla,bkn org non muslim je perangai cam ni.Muslim pun berlambak buat perangai cam ni.Korup sungguh masyarakat skrg ni.Patutla ulama' skrg pening kepala memikirkan masalah ummah.Dulu,aku pelik gak kenapa ulama'2 ni suka komplen pasal masalah ummah.Takde la teruk mana aku nampak pun.Tapi bila dah meningkat dewasa ni,dah tgk dgn kepala mata sendiri,baru la tau ummah skrg ni dlm era kerosakan.

Last2 aku pun sampai ke tempat muktamar tu.Rate teksi tu?Huhuhu,toksah tanya la.Aku mmg seboleh-bolehnya nak lupakan.Sepanjang muktamar tu takde benda menarik sangat.Ada ceramah ngan persembahan.Tak semeriah muktamar lepas la.Tapi still ok la.Dapat la merasa main bola sume.Oh ye,pastu ada terjumpa sorang brother ni junior ayah aku masa kat Maktab Tentera Di Raja,Sg Besi.Dia kata dia dulu pun belaja sesama ngan ayah aku kat UK.Seronok gak dpt jumpa kawan2 ayah aku ni.Bkn ape,masa aku belaja kat sekolah agama dulu,salah satu cara nak berbuat baik ngan mak ayah kita ialah dgn berbuat baik pada kawan2 mereka.Pastu malam terakhir tu ada la perjumpaan anak2 ikhwah JIM dgn ustaz dan ustazah.Derang kasi tazkirah ngan kata2 semangat sket.Pastu sblm bersurai ustaz tu ckp,"Nanti ana call la family antum sume borak2 ngan mak ayah antum".Adeh,terperangkap aku.Awal2 td ustaz ada minta nombor phone di mesia.Aku kasi aaa.Bukan aku sorang je,sume org kena kasi.Aku tak expect pape sangat.Mungkin ustaz tu minta saje2 je.Aku bkn ape,kalau org call mak ayah aku ckp pasal aku ni mmg aku cuak.Bukan ape,mak ayah aku ni pandai korek rahsia.Daripada ustaz tu elok2 puji aku kang,jd buka pekung aku plak.Aku pun paham,bkn mak ayah aku sesaje buat cam tu.Dia nak tau anak dia cam mana yg sebenarnya kat luar.Tak lebih dari tu.Apa2 pun aku ucapkan tahniah dan selamat menjalankan amanah kepada pimpinan MISG yg baru.All the best, Insya Allah walaupun MISG sedang mengalami zaman muram.Zaman muram tak boleh dijadikan alasan utk terus berjuang,betul tak?Insya Allah pertolongan Allah tu sentiasa ada.Utk aku yg dah nak grad ni plak,kena start usha2 platform dakwah mana yg aku perlu ikuti di mesia nanti.Kena buat preparation dan planning awal2.Takdela lost masa balik mesia nanti.

Aku rasa cukupla dulu pengalaman aku masa kat Atlanta.Nanti aku citer pasal kat Florida plak.

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsik (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 8:28 PM

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Al-Qaradawi turns down top Brotherhood post

Leading Islamic scholar Shaikh Yusuf al-Qaradawi has ruled out the possibility of assuming the leadership of Egypt's Muslim Brotherhood.


Qatar-based Al-Qaradawi said on Sunday he had consciously decided not to limit his scope of manoeuvre by tying himself "any movement which might constrain my actions, even if this is the Muslim Brotherhood under whose umbrella I grew and which I so defended."

"Would I, at the age of 77, accept what I turned down when I was 49?" the popular cleric, one of those tipped to succeed Brotherhood leader Mamun al-Hudaibi who died earlier this week, said in a statement released here.

His comments came after the Brotherhood confirmed he had been offered the post.

"Sheikh al-Qaradawi is an influential scholar and one of the Muslim Brotherhood's spiritual leaders in the world. Any Muslim Brother would be honoured to have him as supreme guide, but he turned down the offer for the post, citing health and other reasons, as he did in the past," Abu al-Futuh said.

Al-Qaradawi, a lifelong Brotherhood supporter, was jailed three times in Egypt and stripped of his citizenship by President Gamal Abd al- Nasir. He fled to Qatar where he has enjoyed citizenship since the 1970s.

Muhammad Hilal has taken over as interim leader of the movement pending the appointment of a successor to al-Hudaibi, who passed away on Friday.

The Brotherhood is the main opposition force in Egypt, with 16 lawmakers in the 454-seat National Assembly, although because of its officially banned status the MPs did not run under the movement's banner.

dipetik dari Al Jazeera

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsik (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

p/s ayah angkat den tu...huhuhu

posted by scouser at 2:16 PM

 

~ Wednesday, January 14, 2004

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Halab mengalami pelbagai pemerintah
Bandar Bersejarah
Bandar Halab terletak di Republik Arab Syria. Ia merupakan sebuah bandar yang sangat lama, dan ada pendapat yang mengatakan kononnya sebab-sebab ia dinamakan sebagai Halab Asy-Syahba', ialah kerana ketika Nabi Ibrahim a.s. melalui negara-negara Transoxiana (Iraq) menuju Kan'aan, baginda telah memerah susu seekor lembu Syahba', iaitu lembu yang berkepala putih di sebuah bukit tempat Kota (Benteng) Halab dibina.

Ekoran peristiwa tersebut, penduduk kampung sentiasa mengatakan bahawa Nabi Ibrahim memerah susu lembu Syahba' (lembu berkepala putih).

Selain itu suatu ketika dahulu Halab merupakan sebuah dataran yang tandus, tidak mempunyai sebarang tanaman. Walau bagaimanapun di suatu sudut yang lain, kegiatan perniagaan pesat dijalankan di sana sehinggalah ramai di kalangan penduduknya yang menjadi kaya dan memiliki banyak harta.

Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab r.a., bandar Halab berjaya dimasukkan ke dalam Negara Islam yang menjadi kuasa besar pada ketika itu.

Khalifah Umar memerintahkan supaya Abu Ubaidah bin al-Jarrah berangkat ke negeri Syam untuk membukanya. Lalu Abu Ubaidah berangkat ke sana sehinggalah apabila tiba di Halab, beliau dapati di sana banyak terdapat kota, pagar dan benteng penghalang. Lantas Abu Ubaidah mengepungnya selama lima bulan.

Kemudian Abu Ubaidah menghantar surat kepada Umar r.a. meminta kebenaran daripada Umar untuk membatalkan kepungan. Tetapi Umar menjawab kepada Abu Ubaidah supaya tetap berada di sana, malah beliau tidak dibenarkan meninggalkan tempat tersebut sehinggalah beliau berjaya membukanya supaya beliau tidak dipersendakan oleh musuh.

Di samping itu, Umar menghantar bantuan tentera pejalan kaki dan tentera berkuda.

Setelah beberapa ketika, akhirnya mereka berjaya sampai ke kota Halab dengan membuat beberapa helah dan membunuh pengawal kota yang sedang mabuk, seterusnya membuka pintu kota tersebut, menyebabkan umat Islam dapat masuk ke sana pada tahun 14 Hijrah/636 Masihi.

Pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah, bandar Halab boleh dikatakan berada dalam keadaan yang stabil tetapi pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, bandar Halab menjadi pusat pertembungan antara kerajaan Bani Abbasiyah dengan kerajaan Bani Tuluniyah.

Keadaan tersebut terus berlaku sehingga kerajaan Bani Hamdan berjaya memerintah Syam.

Ketika itu Saifuddaulah al-Hamdani mengisytiharkan bahawa Halab merupakan ibu negara bagi kerajaan Bani Hamdan yang pernah menjadi pendukung kuat kerajaan Bani Abbasiyah.

Setelah Saifuddaulah meninggal dunia, pemerintahan di Halab diteruskan oleh anaknya, Abu Al-Ma'ali Syarif.

Beliau membuat pembaharuan ke atas bandar Halab serta membina lebih banyak lagi bangunan-bangunan.

Pada kurun ke sepuluh Masihi pula, Byzantine datang menggempur dan banyak melakukan kerosakan di Halab. Begitu juga pada zaman kerajaan Fatimiah, dan seterusnya di bawah kekuasaan kerajaan Saljuk.

Apabila tentera Salib menyerang Halab, mereka telah membuat kerosakan yang sangat dahsyat di bandar Halab serta mereka menutup kesemua jalan-jalan perdagangan yang menghubungkan bandar Halab dengan bandar yang lain.

Khalifah Imaduddin Zinki berjaya merebut kembali bandar Halab, kemudian mengusir tentera Salib dari sana.

Pada zaman pemerintahan khalifah Imaduddin Zinki inilah, bandar Halab mengalami pembangunan ekonomi dan pembinaan bangunan yang sangat besar.

Halab tidak dapat bergembira dengan ketenangan tersebut kerana beberapa ketika setelah itu bandar Halab terde-dah lagi kepada serangan tentera Salib.

Tentera Salib mencuba beberapa kali membuat kepungan bandar Halab tetapi usaha mereka tidak berjaya, sehinggalah berlaku banjir secara tiba-tiba memusnahkan kem-kem tentera mereka menyebabkan mereka terpaksa berundur ke Antakya.

Pada tahun 533 Hijrah/1139 Masihi dan tahun 565 Hijrah/1170 Masihi, gemba bumi yang sangat dahsyat telah menimpa bandar Halab sehingga merosakkan bangunan-bangunan yang terdapat di sana. Kerosakan-kerosakan tersebut kemudiannya diperbaiki kembali.

Setelah itu Halab berada di bawah kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayubi, kemudian di bawah kekuasaan Kerajaan Mamalik dan seterusnya ia digulingkan oleh Tartar di bawah pimpinan Timur Lank.

Ketika penduduknya ingin melarikan diri, pintu kota Halab menjadi penuh sesak dan di belakang mereka pula terdapat musuh yang datang untuk membunuh dan menangkap mereka menyebabkan ramai yang meninggal dunia.

Tentera Timur Lank juga melakukan kerosakan yang sangat dahsyat terhadap masjid-masjid, sekolah-sekolah dan rumah-rumah penduduk di bandar Halab.

Semasa Halab berada di bawah kekuasaan kerajaan Othmaniah Turki, bandar Halab mengalami proses pembinaan semula, berada dalam keadaan aman dan stabil sehinggalah bandar ini kembali gemilang serta mencapai kemajuan.

Fungsinya sebagaimana yang pernah dilaksanakan, kembali berjalan sebagai sebuah pusat perdagangan yang terpenting dan laluan ke negara-negara Asean.

Kerajaan Othmaniah berkuasa di Halab selama empat kurun, walaupun diselangi dengan penjajahan Ibrahim Pasha beberapa ketika ke atas Halab (1246 Hijrah/1831 Masihi sehingga 1255 Hijrah/1840 Masihi).

Pemerintahan kerajaan Othmaniah berakhir di Halab dengan berakhirnya perang dunia pertama.

Semenjak Syria termasuk Halab berada di bawah kekuasaan Perancis, rakyat Syria sentiasa membuat bantahan menentang kekuasaan ini sehinggalah pada tahun 1365 Hijrah/1946 Masihi tentera Perancis dan Inggeris keluar dari Syria dan kekuasaan tersebut berakhir selepas berlaku peperangan yang sengit.

Bandar Halab terkenal sejak zaman berzaman sebagai sebuah bandar yang mempunyai sejumlah mercu tanda kesan peninggalan sejarah. Tarikhnya merujuk kepada beberapa tempoh yang lampau seperti Kota dan Masjid Umawi. Di samping itu bandar ini juga turut terkenal dengan sekumpulan ulama di dalam pelbagai bidang ilmu.

dipetik dari akhbar Utusan Malaysia

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsik (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 2:20 PM

 

~ Tuesday, January 13, 2004

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Alhamdulillah segala puji bagi Allah kerana aku masih lagi dipanjangkan umo.Alhamdulillah juga sbb masih lagi dpt belaja kat Purdue.Risau juga aku lately ni sbb ramai yg kena balik mesia.Semoga Allah terus kekalkan aku kat bumi West Lafayatte ni...ameen.Kali ni skip citer pengalaman masa cuti.Tetiba plak terasa nak citer pengalaman sejak tiba di bumi Indiana ni.Pejam celik,dengkur bangun tido,dah lebih 3 tahun aku kat sini.Hehehe...kejap sungguh rasanya.Insya Allah kalau takde aral melintang,hujung tahun ni grad la aku.

Aku sampai ke Purdue tanggal 30 Disember 2000.Tarikh keramat tu.Nak tau kenapa?Sbb member yg sampai sekali ngan aku gayat tgk snow.Yg hebatnya,aku dah ckp masa kat KLIA suruh dia pakai baju tebal2.Alih2 pakai baju kemeja ngan blazer.Rasakan penangan snow.Aku plak kat KLIA lagi awal2 dah pakai sweather sume.Lagi la kena gelak.Cis...saborjela.Bukan aku saje2 nak pakai sweather,mak ayah aku suruh pakai.Anak soleh la katakan.Tapi kena berkorban sket la sbb berpeluh gile.Dah la baju tu baru beli,mmg miang la satu badan.Tapi kemachoan mesti dijaga,lagak cool je.Apa la aku ni,sanggup kena gelak semata-mata nak cool.Imegresen ngan pekerja buruh KLIA pun gelakkan aku sbb pakai baju sejuk kat negara khatulistiwa.Maka mendaratlah aku di bumi US buat pertama kali di Detroit.Flight aku mula dari KLIA ke Jepun,pastu ke Detroit and finally ke West Lafayette.Masa kat Detroit tu,aku ingat lagi pesan Pengarah Yayasan TNB suruh declare barang masa touch down kat US.Aku pun pegi la kat imegresen declare barang.Nak tau aku declare ape?Aku declare rempah kari,rempah kurma,dan barang2 masak la basically.Imegresen tu senyum je.Aku pelik la.Bila dah selalu travel baru la aku tau rupanya benda2 cam tu tak yah declare.Org selalunya declare kalau ada bawa duit 10 ribu dollar ke,benda2 mahal ke (utk dicukai) and so on.Tapi aku?Rempah ratus ngan maggi pun nak declare.Mana tak lawak.Hahahaha...adeh,jahilnye aku dulu2.Tapi mmg lawak la,org travel ke US nak melancong ke,urusan bisnes ke,apa ke.Aku plak datang US cam nak berniaga jual nasi kandar,penuh ngan rempah ratus.Apa ingat ni India ke?

Masa aku sampai tu kebetulan Purdue dpt masuk Rose Bowl.Aku masa tu tak tau pape pasal American Football.Kecoh kat Purdue ckp pasal Rose Bowl.Aku pun angguk je la.Rose Bowl tu satu piala yg direbut2.Purdue masa tu juara Big Ten Conference.Bkn senang Purdue nak menang conference tu sbb Purdue hampeh sket.Last time purdue masuk rose bowl pun in 1964.Eh...ke tahun 1967?Aku pun tak ingat.Tapi yg pentingnya dah lama gile la.Aku ingat lagi mesian kumpul kat umah fendi tgk rose bowl sbb umah dia la satu2nya ada tv.Hahahaha...miskin tak miskinnye melayu.Sume org kecoh masa game tu.Aku melopong jela.Yela,first time tgk american football.Siap pakai helmet sume,bkn nak lumba keta pun.Pelik tul derang ni.Dah la nama football,tapi aku tgk derang main tak guna kaki pun.Main baling ngan tangan je.Ape ke pelik org amerika ni.Yg bestnya,hampir setengah perlawanan tu,aku cari mana satula team purdue ni.Pergh...lagi hebat,org dah jerit2 enjoy game tu,aku terhegeh2 lagi cari mana satu team purdue dlm padang tu.Hahahaha...lemah tul aku ni.Finally purdue kalah ngan washington state.

Seminggu lepas tu kelas aku pun start.Masa memula sampai tu,sume senior tanya aku amik ape.Aku ckp aku amik Civil Engr.Tergambar riak ingin gelak di wajah mereka walaupun mereka control gile.Akhirnya adala sorang senior yg teramat jujur bertanya kat aku,"Cam mana ko leh sesat amik Civil kat Purdue ni?" Mmg jujur gile la senior tu,walaupun dia tak piki benda tu menguris perasaan aku.Tapi takpela,pepatah arab kata berkata benarlah walaupun ianya pahit.Tapi ni dah terlalu benar sangat,bukan jadi pahit je.Masam,masin,rasa loya pun ada sekali.Aku ckp la dah Purdue je yg offer international student time spring sem.Nak wat cam mana ye dak?Tp senior2 ni baik2 belaka.Bawa aku pi register kelas sume.Sanggup tunggu kitorang buat pendaftaran ngan buat buku bank.Satu lagi peristiwa best masa aku baru sampai berlaku.Dua atau tiga hari lepas sampai tu,aku ngan member aku ingat nak round2 kat kampus sbb rasa bosan plak duk umah.Bawa la map Purdue sekali.Jalan punya jalan,rasa letih la plak.So kitorang decide nak balik umah.Sekali tgk map,tak tau plak kitorang kat mana.Hahahaha...kalau tak tau tempat tu ape, cam mana nak cari kat map.Try la kot kenal apa2 bangunan berdekatan.Tapi snow kat merata bangunan tu.Nampak bangunan tu sume sama je.Hehehehe...yela,dah sume kena cover ngan snow,cam mana nak cam bangunan mana satu.Eh,paham ke korang apa aku tulis ni?Macam keling plak aku tulis.Kalau tak paham,leh e-mail aku....hahahaha.

Akhirnya kelas aku pun bermula.Since aku sorang dak melayu yg amik civil time tu,terpaksala aku kawan ngan dak2 asian lain.Dgn kata lain,kawan ngan keling.American sume sombong2,aku tegur langsung derang tak senyum.Aku tau la aku tak putih cam derang,wek :P Aku ingat lagi masa tu nak tunggu kelas ENGR 106,aku lepak ngan sorang dak indian ni.Sekali dia jumpa member dia la plak.Adeh,maka berckp keling la mereka.Pastu selang seli English sket.Kalau english tu biasa2 je ok lagi,ni english standard keling.Nampak sangat berbelit lidah derang menyebutnye.Bkn lidah je,kepala pun geleng2 sekali.Dahsyat la derang,penuh bersemangat ckp english.Siap gerak2 kepala tu.Perghhh...sedap2 aku kutuk dlm hati,sorang indian tu tanya aku,"Are you from India too?" Weh,apa tanya soalan cam ni weh.Terhina aku.Ape muke aku ada muke keling ke?Cis...nila akibatnya kutuk org keling diam2.Balik umah tu,pueh la aku ngadap cermin.Di manakah silapnye sehingga mereka menyangka aku ni keling gak.Huhuhuhu...lupakan jela.

Maka bermulalah idup aku di bumi Purdue sbg satu2nya dak melayu amik Civil.Insya Allah aku tak nyesal amik Civil sensorang,walaupun sunyi sket.Struggle pun sensorang gak.Tapi aku yakin Allah akan tunjukkan hikmah mengapa benda ni terjadi suatu hari nanti.Aku juga tak menyesal amik civil walaupun ramai yg mengatakan civil takde future.Bkn aku tak minta petunjuk Allah.Kalau Allah jawab civil yg sesuai utk aku,adalah sbbnye tu.Tak larat dah nak naip,perut tgh lapar ni.Nak makan jap.

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsik (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 7:44 PM

 

~ Monday, January 12, 2004

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Hubungan Antara Muslim dan Non Muslim

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap org2 yg tiada memerangai agama kamu dlm agama,dan tiada mengusir kamu dari perkampungan kamu,sesungguhnya Allah menyukai org2 yg berlaku adil.Hanyasanya Allah melarang kamu mematuhi (menurut tunduk) kepada org2 yg memerangi kamu dlm agama dan mengusir kamu dari perkampungan kamu,dan membantu (org lain) utk mengeluarkan kamu, maka barangsiapa mematuhi mereka, (yakni mengambil mereka menjadi pemimpin), maka mereka itulah org2 yg menganiayai" (Al Mumtahinah:8-9)

Ayat yg kelapan dari surah Al Mumtahinah menyuruh kita berlaku adil kepada org2 bukan Islam yg tidak memerangi kaum muslimin.Malah ayat tersebut menyuruh kita berbuat baik dan memberi layanan yg sempurna kepada mereka.Perkataan Bir, yakni baik itu adalah kalimah yg meliputi segala pengertian dan maksud yg baik umumnya dalam ertikata apa sahaja.

Pandangan Khusus Terhadap Ahli Kitab

Pertama-tamanya Al Quran tidak pernah memanggil org2 Yahudi dan Nasrani kecuali dgn panggilan 'wahai ahli kitab" dan juga 'wahai org yg diberikan kitab". Ini jelas menunjukkan bahawa mereka itu dari golongan yg pada asalnya menganuti agama langit. Jadi antara mereka dan kaum muslimin ada anasir pertalian rahim dan kerabat,yg disimpulkan pada asal kepercayaan yg satu,iaitu agama yg diutuskan oleh Allah kepada para anbiya'.

"Allah telah menerangkan kepada kamu dari (urusan) agama, apa yg telah diwajibkan kepada Nabi Nuh dan apa yg diwahyukan kepadamu (yakni Muhammad) dan apa yg Kami (Allah) mewajibkan dgn agama itu kepada Ibrahim, dan Musa, dan Isa, supaya kamu menegakkan agama itu dan jangan kamu bercerai-berai padanya" (As Syura:13)

Dalam Al Quran, kita dapati bermacam-macam pujian diberikan kepada kitab2, para Rasul dan Nabi mereka. Oleh itu,apabila berdebat dgn kaum ahli kitab, hendaklah dijauhi sikap mengangkat diri yg kadang2 boleh menyakiti hati dan menimbulkan permusuhan.

" Dan janganlah kamu mendebati kaum ahli kitab melainkan dgn cara yg sebaik-baiknya, kecuali kpd org2 yg berbuat zalim di antara mereka, dan katakanlah kpd mereka: Kami mempercayai apa yg diturunkan kepada kami dan apa yg diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yg satu, dan kepadaNyalah kami berserah diri" (Al Ankabut:46)

Islam juga membenarkan kita memakan penyembelihan mereka dan mengahwini (wanita2 ahli kitab sahaja) mereka.
"Dan makanan org2 yg diberikan Kitab (ahli kitab) adalah halal bagi kamu, dan makanan kamu adalah halal bagi mereka. Demikian pula dgn wanita2 suci yg beriman (dari kamu) dan wanita2 suci dari mereka yg diberikan kitab sebelum kamu" (Al Maidah:5)

Al Quran telah meletakkan ahli kitab di tempat yg paling hampir pada hati org Islam
Dan engkau (Muhammad) akan mendapati org2 yg paling dekat cintanya kepada org2 beriman ialah org2 yg mengatakan: Kami ini adalah kaum Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka itu yg menjadi pendita2 dan pastur2, dan bahawasanya mereka itu tidak bersikap sombong" (Al Maidah:82)

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsik (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 9:08 PM

 

~ Sunday, January 11, 2004

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Alhamdulillah,segala puji bagi Allah sbb aku masih idup dan dpt terus menulis pengalamanku masa cuti.Kita sambung balik pasal talk Dato' Nakhaie tu.Mmg betul la ckp member aku kat RPI,kita kena doakan org2 cam ni gak supaya hidayah sampai.Bkn je hidayah utk derang,tp utk kita gak.Betul la ckp Rasulullah yg doa tu senjata org mukmin.Bkn senjata utk hancurkan golongan cam tu,tp utk membantu dan membimbing mereka ke pangkal jalan.Ameen.Semoga takde sape yg terpengaruh dgn apa yg disampaikan Dato Nakhaie tu jugak.Aku bkn ape,risau kalau generasi masa depan cam kita ni memahami Islam bkn dgn yg sebenarnya.Lambat laun kita ni akan jd pemimpin negara.Of course la kita nak jd pemimpin yg mengamalkan Islam,tul tak?Tapi kalau kita amalkan Islam dgn cara yg bukan sebenarnya,kita bukan saje berdosa tp kita membawa masyarakat ke arah kesesatan gak.Nauzubillahi min zhaalik.

Program BTN tu abis dlm waktu maghrib.Mostly,ramai yg merewang2 kat DC tu waktu malam sbb dah takde benda nak buat.Aku tak kisah kalau derang nak merewang2 time malam.Janji jgn buat benda2 terkutuk sudah.Insya Allah aku yakin derang takkan buat benda2 cam tu.Masing2 Allah kurniakan akal utk berfikir.Boleh bezakan sendiri baik dan buruk.Plus that masing2 educated dan intellect.Cuma one thing yg aku agak sedih time BTN tu.Solat berjamaah diamik remeh.Derang cuma cakap lepas makan boleh pegi solat.Insya Allah sume pegi solat,takde yg ponteng aku rasa.Cuma sembahyang berterabur la.Ada yg solat sendiri2.Kalau ada solat berjamaah pun,paling ramai ada 3-4 org jamaah je.Kalau kat masjid tu kita tgk,muazzin akan tunggu makmum sume baru call for the salah.Baru la ramai sket jamaah solat,seronok sket.Tapi time BTN tu,susah nak rasa khusyuk.Yela,org kuar masuk surau.Ada yg dah abis solat,ada yg baru nak solat.Tula hikmah kalau kita tunggu sume org baru start solat.Dpt khusyuk sket,takde gangguan.Sekali lagi kita piki,mana silapnya?Kenapa ek generasi kita ni termasuk aku la,kurang amik berat ttg pentingnya solat berjamaah?Salah ibu bapake yg kurang kasi penekanan pada benda ni?Atau salah kita sendiri yg tak berfikir secara mendalam kenapa mesti solat berjamaah?Mungkin juga sistem pendidikan Islam di negara kita yg masih lemah?Jauh plak aku piki.

Program BTN berakhir dgn jamuan hari raya.Aku tak sempat nak attend sbb kena catch a flight ke Atlanta.Aku ke Reagan Airport ngan che mat (dak TNB di Illinois tgh buat masters) naik metro.Metro ni lebih kurang cam LRT la.Huhuhu...penakut gak aku sebenarnya.Yela,nak naik metro pun kena che mat temankan.Cam mana la aku nak jadi pemimpin masa depan.Nak naik metro pun tak yakin...hehehehe.Aku ngan che mat agak rapat gak la walaupun beza umo 2 tahun.Rasa dia tu cam abg aku plak (gaya cakap org takde abg).Lama giler tak jumpa dia.Last sekali jumpa dia masa aku pegi Champagne waktu Ramadhan tahun 2001.Aku singgah jap kat masjid sana nak buka pose,maka jumpala ngan che mat.Mustahil la dia tak pi buka pose kat masjid kan,tu bkn melayu la namanya...hehehehe.Masa dlm metro tu aku tanya la dia kenapa tak join program misg lagi.Dia jawab dia agak sibuk since amik masters ni.Takpela,asalkan dia tetap dlm iman sudah.Aku pun first time jumpa dia masa summer camp anjuran misg ngan misna.Pastu takde dah jumpa dia dlm mana2 program misg.Pastu cam biasa,kitorang borak2 pasal bab agama.Dia ckp la yg TNB tak kisah sangat kalau student dia ikut prog2 agama yg takde kaitan ngan politik.Lega gak aku dgr.Bukan ape,cam petronas derang tak kasi sangat join2 jamaah Islam cam misg ni.Takpelah,Allah berfirman barang sape tolong agama Dia,Allah akan tolong kita.Insya Allah kena yakinla dlm buat keja2 dakwah ni.So far aku ikut keja2 dakwah takde la kena cekup ke apa.Alhamdulillah.

Akhirnya kitorang berpisah kat Reagan Airport.Che mat ke Chicago,aku plak ke Atlanta.Rupa2nya masalah kelam kabut aku ni tak abis kat DC je.Kat Atlanta pun aku kelam kabut gak.Hehehehe...apa la nak jd ngan aku ni.Okla,len kali aku citer.Tak larat nak type bebanyak ari ni.

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsik (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 7:14 AM

Syirik Besar dan Kecil

Bismillaahirrahmaanirraheem...

Syirik Besar
- definisi Ibnu Qayyim: "Menjadikan sesuatu sebagai sekutu kepada Allah.Dicintai seperti mencintai Allah ialah perbuatan orang2 musyrik menjadikan tuhan-tuhan buatan mereka sebagai menyerupai Rabb semesta alam.Seperti yg mereka perkatakan nanti kepada tuhan2 khayalan tersebut ketika mereka bersama di dalam api neraka; Demi Allah,sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yg nyata, kerana mempersamakan kamu dgn Rabb semesta alam" (As Syura: 97-98)
- tidak mendapat keampunan Allah
- punca terjadinya syirik besar: tidak mengenal erti jahiliah dan erti syirik seperti yg dijelaskan dlm Al Quran

- bagaimana dpt mengelakkan syirik besar?: membersihkan keimanan dan tauhidnya kepada Allah,mengikuti jejak Rasulullah,meninggalkan seruan hawa nafsu,dan kepada Allah sahaja kita memohon pertolongan

Syirik Kecil
- definisi Ibnu Qayyim: seumpama riak,mencari pujian manusia, dan bersumpah selain nama Allah
- dalil bersumpah selain nama Allah:"Sesiapa yg bersumpah dgn selain nama Allah sungguh telah melakukan perbuatan syirik" (Hadis riwayat Imam Ahmad, At Tirmizi, dan Al Hakim dari Abdullah Ibn Umar)
- boleh membawa kepada syirik besar mengikut maksud dan niat org yg mengucapkannya.

dipetik dari buku Fiqh Awlawiyyat karangan Prof.Dr Yusuf Abdullah Al Qardhawi

Maa ashobaka min hasanatin faminallah...wamaa ashobaka min hasanatin famin nafsik (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)

Wallahu a'lam.Wassalam

posted by scouser at 5:17 AM