~Eratkan Ukhuwah Gerakkan Islah~

 

~ Saturday, October 16, 2004"Ini bkn membantu org cari jalan ni...menyesatkan org ada la..."

Bismillahirrahmaanirraheem...

Buku: Petunjuk Sepanjang Jalan

JARAKNYA JAUH

Ada satu fakta penting yang perlu kita jadikan pedoman dalam gerakan dakwah, sama ada dakwah di kalangan orang-orang yang sudah menganut Islam atau belum. Fakta itu terbit daripada tabiat dan sejarah itu sendiri.

Fakta yang dimaksudkan itu ialah bahawa Islam itu adalah merupakan suatu konsep yang lengkap mengenai pengertian wujud dan hidup, suatu konsep yang menpunyai ciri-ciri tertentu. Konsep itu kemudiannya melahirkan suatu program tersendiri mengenai seluruh aspek kehidupan; program yang menjadi dasar kepada suatu sistem yang unik.

Tugas utama Islam ialah membentuk hidup manusia; hidup yang selaras dengan konsep ini, dan menjelmakan konsep ini ke dalam alam realiti di samping menegakkan peraturan Ilahi yang telah digariskan oleh Allah SWT dan mampu melahirkan umat Islam yang menjadi model bagi terlaksananya peraturan Ilahi itu.

Allah berfirman:

Maksudnya : Kamu adalah umat yang tebaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.

Mengenai sifat umat Islam yang sebenar, Allah telah memberikan bambaran yang terang :

Maksudnya: Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di mika bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Sesungguhnya Islam tidak dapat menerima cara penyelesaian yang berbentuk separuh masa pergeserannya dengan jahiliyyah baik penyelesaian di bidang konsep mahupun penyelesaian di bidang realiti yang di hasilkan oleh konsep itu. Penyelesaiannya satu sahaja sama ada Islam yang menang atau jahiliyyah hancur berkecai atau sebaliknya. Tidak ada penyelesaian separuh masak, tidak ada perkongsian di dalam penyelesaian berbentuk separuh Islam dan separuh jahiliyyah. Yang ada hanya sama ada Islam atau jahiliyyah. Islam selamanya memendang bahawa hak dan kebenaran satu sahaja, tiada dua baginya dan yang lain daripada yang hak itu ialah kebatilan tiada titik pertemuan antara keduanya yang ada ialah hukum Allah dan hukum jahiliyyah - syariat Allah atau hawa nafsu.

Memang dua shaja perkaranya, tiada tiga; iaitu sama ada mematuhi suruhan Allah dan Rasul-Nya atau mematuhi hawa nafsu. Sama ada melaksanakan hukum yang Allah turunkan dengan amanah atau menyelewengkan peraturan yang telah Allah tetapkan. Tiada lagi sebarang dalih atau alasan boleh di kemukakan untuk melepaskan diri dari ketetapan yang begitu jelas dan pemutus dari Allah itu.

Dari keterangan diatas nyatalah bahawa tugas Islam ialah menyingkirkan jahiliyyah dari sebarang peranan memimpin umat manusia dan mengambil alih peranan yang sedang dilakukan oleh jahiliyyah di dalam urusan yang di sebutkan itu dan melaksanakan peranan memegang pimpinan umat manusia itu dengan berpandukan program Isalam itu sendiri, pimpinan yang bermatlamatkan kebahagiaan abadi bagi seluruh umat manusia juga bermatlamatkan kebajikan sejati kepada mereka, dengan cara membawa mereka kembali ke jalan Tuhannya. Demikian juga tugas Islam itu untuk mrmbawa umat manusia keluar dari alam yang rendah kealam yang tinggi dan membebaskan mereka dari pemerintahan hawa nafsu.

Adalah menjadi suatu kewajipan kita untuk tidak untuk tidak membiarkan umat manusia terus menerus di kelirukan. Kita berkewajipan memberi pengertian kepada mereka bahawa Islam itu bukanlah hanya satu aliran fikiran atau isme mengenai realiti kehidupan manusia. Islam adalah Islam. Islam dengan keperibadiannya tersendiri dan konsepnya yang bebas dan tidak terikat kepada mana- mana jua konsep duniawi. Islam mampu melahirkan suatu realiti yang baik daripada yang diimpikan oleh umat manusia. Islam yang tinggi nilainya, yang suci dan murni, terpancar indah dari sumber asli daripada Allah yang maha besar dan maha agung.

Apabila kita mengerti dan faham akan hakikat Islam seperti yang kita huraikan tadi maka secara automatik pengertian dan faham kita itu akan memberikan kekuatan dan daya untuk mengemukakan Islam kepada umat manusia dengan cara terbuka dan suara yang nyaring. Pengertian dan kefahaman itu memberi keyakinan bahawa apa yang ada pada kita ialah kebenaran muylak dan apa yang masih dipegang oleh manusia jahiliyah itu ialah kebatilan. Pengertian dan kefahaman itu juga akan menimbulkan rasa kasihan kita melihat umat manusia yang sedang hidup di dalam kesesatan dan timbul rasa kewajipan untuk mengajak dan membimbing mereka ke jalan kebenaran, akan timbul pula rasa simpati yang mendalam,yang menggamit kita untuk berusaha menyampaikan seruan hidayah Illahi kepada mereka.

Begitulah hendaknya kita katakan kepada umat manusia pada ketika kita mengemukakan Islam kepada mereka, kerana ini adalah suatu hakikat dan kerana inilah bentuk percakapan yang Islam mula- mula kemukakan pada manusia dahulu, baik di semenanjung Arabia, di Parsi atau di Rome. Dan dimana- mana sahaja Islam menyampaikan dakwahnya.

Dakwah ini tidak dimulakan di dalam suasana dan situasi yang lebih baik daripada suasana dan situasi yang ada sekarang. Ia tidak dihiraukan orang pada hari permulaanya. Ia terkurung di lorong- lorong gelap dan sempit Mekah sahaja. Dan terhad dalam karangan orang bawahan dan miskin,jauh dari kalangan pembesar dan hartawan yang berpengaruh. Pada zamannya, Ia merupakan satu benda yang aneh pada selera orang ramai, tersisih dan tersepit antara dua generasi dunia. Empayar- empayar besar yang kesemuanya menentang konsep yang dibawanya.

Namun demikian dakwah ini cukup kuat, seperti ia kuat pada hari ini dan akan tetap kuat juga besok dan sepanjang zaman sebab unsur- unsur kekuatan memang ada terpendam di dalam tabiat akidahnya sendiri. Rahsia kebenarannya tersembunyi dalam bentuk kesederhanaan yang menjadi asas bagi gerakannya. Kekuatannya juga tersembunyi dalam tabiatnya yang selaras dengan fitrah dan juga tersembunyi disebalik kemampuannya membimbing umat manusia mendaki puncak kemajuan dalam segenap peringkat hidup manusia, baik dalam tahap man sekalipun manusia itu berada baik dilapangan ekonomi, so** dan kebudayaan. Malah ia tetap menyuarakan kebenaran dengan nyaring di samping memberi kesedaran kepada manusia bahawa ia membawa kebajikan, rahmat dan berkat.

Sesungguhnya tekanan konsep dan realiti bercorak kemasyarakatan adalah merupakan suatu tekanan yang berat, terutama sekali dikalangan kaum wanita.Memang berat sekali pengaruh tekanan itu keatas wanita Islam. Tetapi kita berpantang mundur. Pertama sekali kita pelu tetap dan tegas pendirian kemudian kita buktikan kebaikan dan kesucia Islam, supaya pihak jahiliyyah dapat melihat betapa rendah dan betapa kotornya realiti berbanding dengan kesucian dan kehormatan yang hendak kita tegakkan sebagai gantinya itu. Yang paling penting sekali ialah berpindahnya para penganut jahiliyyah kepada pangkuan Islam, sama ada para oenganut jahiliyyah itu terdiri daripada orang yang sedang menghuni negeri atau negara yang di namakan sebagai negara Islam, ataupun dari kalangan orang yang menganggap diri mereka telah menjadi orang Islam, atau mereka tinggal di negara yang bukan Islam, mereka keluar meninggalkan jahiliyyah itu jauh-jauh dan ikut menghayati nikmat Islam seperti kita dan seperti yang kita sedang perjuangkan perlaksanaannya. Kalau tidak, tiada ucapan lain yang dapat diucapkan kepada mereka selain yang diarah oleh Allah kepada Rasul-Nya:

Untukmulah agamamu, dam untukkulah agamaku... (Al-Kafirun 6)

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:27 PM

 

~ Friday, October 15, 2004"Dah jauh aku jalan tak gak peluh2 ni...cam mane nak kurus...ni yg payah exercise time winter ni...kena pose la gamaknya kalau nak turunkan berat badan"

Bismillahirrahmaanirraheem...

Losing Weight During Ramadan By Karima Burns, MH, ND

"Fast [the month of Ramadan] so that to heal your bodies from diseases," says a Hadith, or saying of the Prophet Mohammad (SAAW).

Weight gain could be seen as one of these diseases. However, to lose weight during Ramadan fasting must be done in a very careful manner. There are many ahadith that give us advice on how to eat healthy while fasting during Ramadan. However, people often forget these healthy eating habits during Ramadan. Ironically, as well, there are more "eating traps" during Ramadan than any other month. So, as we struggle to be good Muslims and fast, we may inadvertently be straying from the path of the Prophet by breaking all rules of good health. The most common "Ramadan pitfalls" are: Eating a large iftar (meal at breaking of fast) right after the Maghrib azhan (sunset call to prayer), eating unusual or new foods, too many salty foods, too many sweet foods, increasing consumption of tea or coffee, not sleeping enough, skipping meals, eating too much bread or other foods, changing lifestyle habits, and reducing exercise.

Eating a large iftar right after the azhan is not recommended in the Hadith. The large influx of food consumed after a day of fasting can cause the digestive system to "clog". For this reason it is recommended that Muslims break their fast on dates and water or a simple soup, perform the Maghrib prayer and then eat a moderate iftar. Ideally, another small meal should then be eaten after the Tarawih (evening prayers during Ramadan) prayers.

Eating a large iftar can also be a problem because it can involve "trigger foods". Trigger foods are foods that cause people to desire more and more of the same food. Sugar is one popular trigger food. The opposite of "trigger foods" are "ideal foods". You can find out your trigger foods by observation or by visiting a naturopath. Everyone should know what foods they are allergic to, what foods are their "trigger" foods and what foods are their "ideal foods".

Eating too much is an obvious pitfall to weight loss during Ramadan. The Qur'an says, "Eat of the good things we have provided for your sustenance but commit no excess therein" (20:81). Many people do not realize that they are eating more because they try not to. However, keep in mind that the rest of the year people usually eat a small breakfast, rush off to work or school and then eat a small lunch and a larger dinner. Then they sleep. In some cultures they eat a larger lunch and then a smaller dinner. In Ramadan, however, iftar tends to be quite large and eating can continue into the night with numerous visits to family and friends. The morning suhur (pre-fast meal) is often quite large as well. It helps during this time to keep an eating diary for a "reality check". I am sorry to say that most people in my practice that say they are not eating too much find out otherwise when they write it down.

Eating new or unusual foods is also a problem for weight loss during Ramadan. In fact, making any lifestyle changes can be stressful and contribute to weight gain. Stress can cause weight gain in people that are susceptible to stress. If you are the type of person who does not like change and prefers that "everything has its place and everything is in its place" or you are happiest at home then you are probably a person who does not deal with the stress of change very well. Vitamin B complex vitamins can help people deal with stress. There are also many herbs that can help with stress.

Eating new foods also increases the chance you may be allergic to something you are eating. The Prophet Muhammad (SAWS) said, "The stomach is the pool of the body and the veins lead to it. When the stomach is healthy, the veins convey health from it: When the stomach is ill, the veins convey illness." Foods you are allergic to can make your stomach ill, resulting in asthma attacks, hives and weight gain. There is now scientific proof that allergies or food sensitivities can cause weight gain. Many people have lost enormous amounts of weight by discovering their allergies and eliminating those foods from their diets. Common allergens are eggs, peanuts, milk, wheat, soy and many others.

The types of food you chose to eat during Ramadan can also defeat your efforts to lose weight. If you eat too many salty foods your body will retain water and cause you to feel bloated. At the same time, a lack of water in the body causes the body to retain fat and other toxins more readily, as it does not have enough fluid to "flush" toxins out of the body.

The Qu'an clearly states, "Ye people eat of what is on earth, lawful and wholesome" (2:168). If you eat too many un-wholesome foods, such as processed breads and sweets, you will gain weight. These processed and sugary foods are "trigger foods". These foods also leach nutrients from your body and thus cause your body to crave more food in general because it feels very unsatisfied.

Eating too many breads and starches can also cause weight gain. Ramadan is often the time when women like to display and share their cooking abilities. Breads are usually considered the mark of a good cook and the way to display an inviting table to your guests. However, not everyone considers bread to be the height of good cooking. The books The Zone Diet by Barry Sears and the McDougall Plan by Dr. McDougall explains in great detail how starches and grains contribute to weight gain. The book Your Health...Your Choice by Ted Morter, MD goes into even more detail about bread, including how most grains and legumes, along with milk and meat, contribute to the acid environment in our body which promotes overall bad health.

The best way to solve the problem of eating too many starches is to make sure you eat the right proportions from the various food groups to ensure weight loss. Imagine that you are preparing your plate with only vegetables and you are only allowed to use meat, milk, and grains as the condiments. Limit yourself to one cup of any given grain per meal and use meat and milk products as condiments. Start thinking of celery as something to spread peanut butter on instead of bread, think of carrot sticks with hummus instead of pita bread, and try a lettuce leaf instead of tortilla shells. Don't give up eating breads and meat, just de-emphasize them and save them for special dishes only. Your goal should be to consume about 70% vegetables (and fruits, but less of them) and 30% grains, beans, milk products and meat.

There is also an entire category of foods that contribute to weight loss because they are "bitters" or contain a high percentage of water. As a rule any herb or food that is bitter helps move fats through the system faster and more efficiently. You must still eat these foods in moderation and correct proportion. They are not foods you can eat unlimited amounts of. Bitter and watery foods include: amaranth, quinoa, oats, corn, rye, adzuki beans, cucumber, zucchini, summer squash, sweet potatoes, celery, asparagus, kale, brussel spouts, cabbage, and other sprouts. You can also cook with spices that help speed your metabolism. These spices include: cardamom, cayenne, cinnamon, ginger.

Discontinuing exercise can also cause weight gain during Ramadan. Most people reduce their workloads in some way stating "It's Ramadan so I should rest." For most people, this is untrue. If you have an unstable health condition the stress of fasting may mean that you should be careful. However, if you are so unhealthy that you cannot lead a normal life during Ramadan then you should not be fasting anyway. We need to exercise to pump blood and lymph through our bodies. The heart pumps blood but the feet and legs pump the lymph; and the lymph glands are what help us process and get rid of excess fats and toxins in the system. To really get the lymph flowing you need to have a good twenty minutes of NON-stop brisk walking. However, remember that exercise alone may not help some people lose weight so don't get discouraged if it does not help you. Keep in mind that you should not overwork and that moderate exercise will at least help you keep up your motivation to do the other therapies!

The increase of social coffee and tea drinking also contributes to weight gain during Ramadan. Caffeine (found in coffee, tea, chocolate and even decaffeinated teas and coffees) can cause weight gain in people. This is because carbonated beverages and caffeine leach calcium from your system, which means that you will feel less full all the time and tend to eat the wrong or more things.

Using some herbal teas instead of coffee and tea can also assist in weight loss. I recommend using "single" mixtures or weight loss mixtures that have been tested for hundreds of years and are still in use. Many herbal weight loss formulas on the market have been tested thoroughly, but only for short periods of time. There is a growing pressure to create new formulas all the time, so as a result many weight loss formulas on the market now have not been tested for long-term effects to organ systems; many contain shocking mixtures of various herbs that do not combine well. Secondly, each person is unique depending on their physiological type as well as their lifestyle and their unique allergies or health conditions. A tea which may help one person lose weight may cause another to gain weight. A professional herbalist, when creating a program for you will consider the herbs of oat straw, dandelion, alfalfa, fennel, fenugreek, milk thistle, and other herbs that cleanse the liver or lymphatic system. The herbalist may also recommend using some essential oils in a bath or massage such as juniper, bergamot, citrus oil, rosemary, or sage oil.

Surprisingly, lack of sleep can also cause weight gain in people. And it is common in Ramadan for people to not get enough sleep. Not getting enough sleep can put excess stress on the body, which can trigger weight gain.

Not eating enough can also be a surprising cause of weight gain. Not eating Suhur triggers a starvation response in your body, which actually slows down your metabolism for the rest of the day. This is like putting all that food you are eating on "slow motion" instead of "fast". If you skip breakfast your food will metabolize sluggishly in your system and contribute to your weight gain.

Taking vitamins during Ramadan may also cause weight gain. Vitamin D supplements or Multi-vitamins contribute to weight gain. Many people think that since they are not eating the foods they are used to during Ramadan that they should take a vitamin "just in case". Vitamins should never be taken for that reason and should always be recommended by a health care professional. Vitamins can cause damage to organs, malnutrition or other health problems when taken inappropriately.

Last, but not least, remember that Ramadan does not have to be the time of year to lose weight. Don't focus on losing weight this Ramadan. Focus on the meaning of Ramadan, follow the tenants of good health recommended by our Prophet and you will find the weight will come off.

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 5:50 PM

 

~ Thursday, October 14, 2004"Adeh...ni la akibat tamak sangat time nak berbuka...kan dah tak larat nak abis dah...alamak...sakit perut la plak...tak leh bangun ni...camne ni?"

Bismillahirrahmaanirraheem...

Fasting and Your Biological Rhythms By Ebrahim Kazim, M.B., B.S., D.T.M & H., M.R.C.P.

Allah (all glory be to Him) tells us in the Holy Quran about Ramadan that, "(He wants you) to complete the prescribed period (of fasting), and to glorify Him in that He has guided you; and perchance ye shall be grateful." (2:185)

Many benefits, in addition to the spiritual, result from completing this prescribed period of fasting. This article attempts to explain those related to our biological rhythms.

The Stages of Sleep

The background activity of the brain is called the electroencephalogram (EEG) and can be recorded by the use of scalp electrodes. The dominant frequency and amplitude characteristic of the surface EEG varies with states of arousal.

A person goes through five stages while going to sleep.

Calm wakefulness is accompanied by alpha waves 8-12 Hz (cycles per second) and low voltage fast activity of mixed frequency. This is called stage one. Alpha waves disappear when we open our eyes.

As sleep deepens into stage two, bursts of 12-14 Hz (sleep spindles) and high amplitude slow waves appear.

The deep sleep of stages three and four is featured by an increasing proportion of high voltage slow activity. Breathing is regular in slow-wave sleep or non-REM (Rapid Eye Movements) sleep.

Delta activity (very slow waves, 0.5-4 Hz, high amplitude) is unusual in a normal record and accompanies deep sleep i.e. stages three and four sleep.

After about 70 minutes or so mostly spent in stages three and four, the first REM period occurs, usually heralded by an increase in body movements, and a shift in the EEG pattern from stage four to stage two. These rapid low-voltage irregular waves resemble those seen in alert humans; sleep, however, is not interrupted. This is called stage 5 or REM sleep, when the EEG activity gets desynchronised. There is marked muscle atonia despite the rapid eye movements in REM sleep, and the breathing is irregular.

Theta activity with a pattern of large regular waves occurs in normal children and is briefly seen in stage one sleep and also in REM sleep.

Non-REM (NREM) sleep passes through stages one and two, and spends 60-70 minutes in stages three and four. Sleep then lightens and a REM period follows. This cycle is repeated three or four times per night, at intervals of about 90 minutes throughout the night, depending on the length of sleep. REM sleep occupies 25% of total sleeping time.

When the eyes are opened, the alpha rhythm is replaced by fast irregular low voltage activity with no dominant frequency, called the alpha block. Any form of sensory stimulation or mental concentration such as solving arithmetic problems could produce this break-up of the alpha rhythm. This replacement of the regular alpha rhythm with irregular low voltage activity is called "desynchronisation".

Fasting Positively Affects Sleep

During the first few hours of an Islamic fast, the EEG is normal. However, the frequency of the alpha rhythm is decreased by a low blood glucose level. This may happen at the end of the fasting day towards evening when the blood sugar is low.

Fasting improves the quality and intensifies the depth of sleep, a matter of particular importance to the aged who have much less stage three and four sleep (deep sleep). The processes of repair of the body and of the brain take place during sleep. Two hours of sleep during the month of Ramadan are more satisfying and refreshing than more hours of sleep otherwise!

REM sleep and dreaming are closely associated. Dreaming may be necessary to maintain health, but prolonged REM deprivation has no adverse psychological effects. Dreaming sleep occupies 50% of the sleep cycle in infants and decreases with age. Brain synthetic processes occur in deep sleep; brain protein molecules are synthesized in the brain during deep sleep or used in REM sleep in restoring cerebral function. Fasting significantly increases deep sleep and leads to a fall in REM sleeping time or dreaming time, and also accelerates synthesis of memory molecules.

Fasting and the Circadian Rhythm

The period of the circadian pace-maker in humans is 24 hours 11 minutes. Hormonal secretion is frequently characterised by rhythmic fluctuations which may be regular or irregular in periodicity. The period of regular oscillation may be as short as a few minutes or as long as a year.

The body timing system that drives circadian rhythms is exposed to external factors ranging from the imposed activity-rest cycle, the natural light-dark cycle, and social activities outside the workplace.

There are biological pacemakers or oscillators within the body with time-keeping capacity which synchronise with the external environmental cycles such as light. Environmental cues that synchronize biological pacemakers are called "zeitgebers"(from the German "time-givers"), and the process of re-setting the pacemaker is called re-synchronization.

The light/dark cycle is a potent zeitgeber for circadian rhythm but daily cycles in temperature, food availability, social interaction (such as congregational prayers) and even electro-magnetic field strength synchronize circadian rhythm in certain species. Because of recurring cycles of light, temperature and food availability, organisms evolved endogeous rhythms of metabolism and behavior providing response to specific environmental cycles. Many biological rhythms reflect the period of one of four environmental cycles: cycles of the tide, of day and night, of moon phase and of seasons.

Muslims who have been fasting regularly since childhood, have been exposed to different sleep/wake and light/darkness cycles on a daily basis in one annual lunar month. Hence, it may be easier for such persons to synchronize their circadian, circalunar and circannual biological rhythms under difficult conditions.

Fasting, Jet Lag and Shift Work

International travel across time zones produces symptoms of jet lag such as sleep disturbances, gastro-intestinal disorders, decreased alterness, fatigue and lack of concentration and motivation.

Factors contributing to symptoms of jet lag are (1) external desynchronisaion due to immediate differences between body time and local time at the end of the flight. (2) internal desynchronisation due to the fact that different circadian rhythms in the body re-synchronise at different rates, and during the re-synchronisation period, these rhythms will be out of phase with one another.

General symptoms arising from desynchronisation include tiredness during the day and disturbed sleep and reaction time. The severity of these adverse effects and therefore the time required for re-synchronisation depends on the ability to pre-set the bodily rhythms prior to flying, the number of time zones crossed, the direction of flight, age, social interaction and activity. NASA estimates that it takes one day for every time zone crossed to regain normal rhythm and energy levels. A 6-hour time-difference thus needs 6 days to get back to normal.

Rapid adaptation to a new zone can be facilitated by maximising exposure to zeitgebers for the new cycle e.g. changing to meal times and sleep times appropriate to the new time zone. Maximising social contact and exposure to natural lgihting will result in faster resynchronisation than staying at home in a hotel and eating and sleeping without regard to local time. There are widesperead individual viariations in the rapidity of resynchronisation.

Muslims who fast regularly and who have experienced disturbed wakefulness/sleep cycles on a daily lunar annual basis, can adapt themselves much faster to different time zones during international travel and do not suffer from the ill effects of jet lag. Moreover, the social contact during the Tarawih congregational prayer and the other social-cum–spiritual activities act as zeitgebers which regulate any desynchronised biological rhythm.

Shift workers also experience similar symptoms as jet lag, especially gastro-intestinal, cardiovascular, and sleep disorders and also reproductive dysfunctions in women. The inverted schedule of sleeping and waking also results in diminshed alterness and performance during night-time work with attendant increase in the number of fatigue-related accidents during night time shift hours. Normally, a period of three weeks is required for re-synchronisation among shift workers, and as the fasting Muslim atunes himself to resynchronization processes during the space of just over four weeks in Ramadan, his health problems as a shift worker would be negligible, as his synchronization processes would be more rapid, whether during Ramadan or at any other time.

It is also a common observation that as soon as Ramadan is over, normal circadian rhythms are established in the fasted Muslims with such great rapidity as to be at par with pre-Ramadan levels on the first day of Shawwal, i.e. Eid-ul-Fitr.

Fasting and Encephalins

During fasting, certain endogenous, narcotic-like substances known as opioids (or endorphins) are released into the body. They have a tranquilizing effect as well as an elating effect on the mind. These are also probably responsible for prevention of psychosomatic diseases. The opioids have several effects, including slowing down metabolism to conserve energy. Another effect of opioids may be that, although they produce elation as well as intense hunger, they do not drive the person to eat with sheer gluttony.

Muslims in Ramadan experience an ability to intensely focus their minds on meditation, Quranic recitation and prayers. This spiritual gain during the Holy Month is despite the fact that normal sleep/waking cycles are somewhat disturbed and despite a long day of fasting. Perhaps now we have a closer idea as to the science of this miraculous process.

Dr. Ebrahim Kazim is a medical doctor and the founder and director of the Islamic Academy in Trinidad

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalamposted by scouser at 7:58 PM

 

~ Wednesday, October 13, 2004"Mat,kita dah sesat ni...cam mane nak cari jalan balik?"

"Takpe2,aku ada buku 'Petunjuk Sepanjang Jalan'...Insya Allah kita akan jumpa jln balik"

"Ada yg kena sekeh ni kang...tu buku fikrah la...bkn boleh tolong cari jalan pun"

"Ehe,ye ke? Sah aku kena kelentong ngan pak cik kedai buku tadi ni"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Buku: Petunjuk Sepanjang Jalan

Sejak itu maka negara bagi setiap muslim itu bukanlah tanah dan air tetapi Islam, negara mana di dalamnya berdaulat akidah Islam dan berpuasa di dalamnya syariat Allah sahaja, negara mana setiap orang muslim menumpahkan taat setianya dan sanggup mempertahankannya, rela mati berkuah darah dan gugur syahid untuk mempertahankan negara itu dari segala ancaman dan pencerobohan dan untuk melebarkan lagi sayapnya mendaulatkan syariat Allah di seluruh pelusuk dunia. Negara Islam bagi setiap orang yang menghayati Islam sebagai akidah dan syariat; juga bagi setiap orang yang rela dan patuh menerima syariat Islam menjadi undang-undang negara, walaupun dia sendiri bukan seorang penganut agama Islam seperti halnya penganut berbagai agama lain hidup aman damai di bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. Manakala negara yang di dalamnya syariat Allah tidak di daulatkan dan ajaran Islam tidak disanjung tinggi dan di patuhi maka negara itu adalah sebuah negara harbi bagi setiap muslim dan juga bagi orang dzimmi, si muslim wajib memusuhinya walaupun negara itu menjadi tempat kelahirannya, dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarga dan sahabat handai, juga harta benda dan keperluan hidupnya.

Nah inilah Islam itu dan beginilah ia. Islam bukan sekadar suatu perkataan yang disebut dilidah sahaja, bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri tertentu yang disebut sebagai negeri Islam dan mempunyai logo keislaman, juga tidak bererti kelahiran seorang yang ibu bapanya muslim.

Firman:

Maksudnya: maka demi tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. [An Nisa' : 65]


Maksudnya: dan mereka berkata; hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah: tidak, melainkan kamu mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia [Ibrahim] dari golongan orang yang musyrik. Katakanlah [hai orang-orang mukmin]: kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail danIshaq, Yakob dan anak-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa sserta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membezakan-bezakan seorang pun dari mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan [dengan kamu]. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sibghah Allah. Dan kepada-Nyalah kami menyembah. [Al Baqarah: 135-138]

adapun bangsa yang menjadi pilihan Allah yang sebenar ialah bangsa MUSLIM yang hidupnya terus menerus di bawah bayangan panji-panji Allah; walaupun mereka berlainan bangsa dan warna kulit serta bumi tempat berpijak. Firman:

Maksudnya: kamu dalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada maaruf, dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman dengan Allah. (Aali Imran: 110)

Umat yang dirintis perjalanannya dan dipelopori pembentukannya oleh Abu Bakar bangsa Arab, Bilal bangsa Negro (Habsyi) Suhaib orang Romawi dan Salman bangsa Parsi serta saudara-saudara mereka yang budiman; yang jejak mereka telah diikuti oleh beberapa generasi lagi selepas mereka, dengan Islam menjadi negara mereka, Allah menjadi pemerintah mereka dan Al-Quran sebagai Perlembagaan mereka.

Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai negara, rupa bangsa dan keluarga yang sayugia menjadi pedoman yang menguasai hati setiaporang pendakwah kepada agama Allah, yang sayugia diberitahu dengan terang dan lantangnya kepada seluruh umat manusia, supaya tidak bercampur baur dengan penyelewengan yang dibawa konsep ala jahiliyah dan diseludup secara senyap-senyap; juga tidak diserapi oleh berbagai bentuk syirik yang tersembunyi (syirik kahfi), yaitu mensyirikkan Allah SWT dengan tanah, dengan bagsa, dengan kaum, dengan keturunan, dan syirik dengan berbagai kepentingan yang kecil- kecl untuk kepeluan jangka pendak; syirik yang telah dikumpulkan Allah sebelah tangan, dan diletakkannya iman disebelah tangan yang lain, lalu disuruh manusia memilihnya sendiri.

Firman Allah:

Maksudnya:Katakanlah: jika bapa-bapa, anak- anak, saudara- saudara, isteri- isteri, kaum keluargamu, harta kekayaang yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah- rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasul- Nya dan dari berjihad dijalan- Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan- Nya. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasik.
( At Tubah: 24)

Demikian juga tidak sayugia sama sekali timbulnya rasa ragu dan syal wasangka mengenai hakikat jahiliyah dan hakikat Islam didalam hati para pendakwah Islam; begitu juga mengenai ciri-ciri negara musuh dan dengan konsep negara Islam; sebab sering berlaku kekeliruan mengenai ini. Setiappendakwah mesti meyakinkan diri sendiri untuk ditanam keyakinan kepadaorang bahawa: tiada Islam didalam negara yang tidak dikuasai oleh Islam dan tidak berjalan didalam syariat Allah dan tiada negara Islam selain daripada dikuasai oleh Islam segenap urusan pemerintahannya syariat Allah tiada negara Islam kecuali negara yang menghayati Islam,yang berkuasa didalam programnya dan undang-undangnya. Perlu benar diyakinkan bahawa tiada alternatif bagi iamn selain daripada kufur; tiada alternatif lain bagi Islam selain daripada jahiliyyah dan tiada alternatif lain bagi kebenaran melainkan kesesatan jua.

bersambung...

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:30 PM

 

~ Tuesday, October 12, 2004"Mat,penuh la masjid ni ha...cam mana kita nak tarawikh ni...kita solat kat umah je la ek?"

"Banyak la ko punya alasan...tu kan ada ruang kosong lagi tu"

"Aler ko ni...aku acah je td tu...hehehe...jgn la emosional sangat"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Wadah Wanita Islam: Empat persediaan sambut kedatangan Ramadan

Oleh Prof Madya Maznah Daud

INSYA-ALLAH beberapa hari saja lagi kita dikunjungi tetamu agung yang tidak jemu-jemu bertandang tahun demi tahun. Setiap kali kehadirannya pasti membawa berjuta-juta kebaikan dan keberkatan untuk seluruh bani insan.

Oleh kerana besarnya kelebihan Ramadan, Nabi Muhammad saw selalu memberi khabar gembira kedatangannya kepada sahabat dengan bersabda bermaksud:

"Telah datang kepadamu Ramadan, bulan yang diberkati. Allah mewajibkan kepadamu puasa dalamnya; pada bulan ini pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan diikat. Juga ada pada bulan ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa."(Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i)

Dalam satu riwayat lain, Rasulullah bersabda: "Telah datang kepadamu Ramadan, bulan keberkatan, Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa dan memakbulkan doa. Allah melihat kamu berlumba-lumba pada bulan ini dan membanggakanmu kepada malaikat-Nya, maka tunjukkanlah kepada Allah hal yang baik daripada dirimu. Kerana orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada bulan ini." (Hadis riwayat Ath-Thabrani)

Dalam hadis lain, Baginda bersabda bermaksud: "Umatku pada Ramadan diberi lima keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya iaitu; bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi; malaikat memohonkan keampunan bagi mereka sampai mereka berbuka; Allah setiap hari menghiasi syurga-Nya lalu berfirman (kepada syurga),'Hampir tiba saatnya hamba-Ku yang soleh dibebaskan daripada beban dan derita serta mereka menuju kepadamu'; pada bulan ini jin yang jahat diikat hingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lain serta diberikan kepada ummatku ampunan pada akhir malam."

Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah! Apakah malam itu Lailatul Qadar?" Jawab Baginda: "Tidak. Namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya." (Hadis riwayat Ahmad)

Bulan ini dipilih oleh Allah untuk menurunkan al-Quran dan kitab suci lain. Allah berfirman maksudnya: "Ramadan yang diturunkan dalamnya al-Quran, menjadi pembimbing bagi sekalian manusia, mengandungi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah..." (surah al-Baqarah, ayat 185)

Daripada Wathilah bin al-Asqa', sesungguhnya Rasulullah bersabda maksudnya: "Telah diturunkan Suhuf Ibrahim pada malam pertama Ramadan, diturunkan Taurat selepas berlalu enam hari Ramadan, diturunkan Injil selepas hari ke-13 Ramadan, dan diturunkan al-Quran selepas 24 hari Ramadan." (Hadis riwayat Ahmad)

Pada bulan ini juga ada Lailatul Qadar (malam mulia) iaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan atau sama dengan 83 tahun empat bulan. Malam di mana pintu langit dibukakan, doa dikabulkan dan segala takdir yang berlaku pada tahun itu ditentukan.

Sabda Nabi bermaksud: "Barang siapa mendirikan solat pada Lailatul Qadar kerana iman dan mengharap pahala daripada Allah nescaya diampuni dosanya yang lalu." (Hadis Muttafaq 'Alaih)

Itu hanya sebahagian daripada nas yang menunjukkan betapa mulianya Ramadan.

Apakah persediaan kita untuk menyambut kehadiran Ramadan?

Sebagai mukmin pastinya kita amat merindui dan menantikan kedatangannya. Lantaran itu kita seharusnya membuat persediaan sebaik-baiknya sesuai dengan kemuliaan dan kehebatannya.

Pertama, persediaan kerohanian

Dari aspek kerohanian atau ruhi, banyakkan istighfar memohon ampun daripada dosa. Bersihkan hati daripada segala kepercayaan, kefahaman dan anggapan yang berlawanan dengan akidah Islam yang berpaksikan tauhid.

Selalu berdoa supaya termasuk dalam golongan hamba yang terpilih untuk menerima anugerah-Nya yang besar pada bulan ini. Tambahkan ayat hafazan serta doa pilihan sebagai bekalan.

Kedua, persediaan mental

Fahami, rasai dan hargai nilai Ramadan dengan sebenar-sebenarnya. Paculah seluruh kekuatan dan kemampuan yang ada untuk merebut dan meraih segala kebaikannya semaksimum mungkin.

Lihatlah apa yang dilakukan oleh peserta Survivor atau Fear Factor. Mereka sanggup lakukan apa saja termasuk makan benda kotor dan busuk untuk mendapat hadiah yang ditawarkan yang mereka yakin sangat besar nilainya.

Jadi, apabila kita benar-benar memahami betapa besarnya fadilat Ramadan, tentu kita tidak akan mensia-siakannya walaupun satu detik.

Tentukan matlamat yang hendak dicapai dengan jelas, umpamanya

posted by scouser at 7:34 PM

 

~ Monday, October 11, 2004"Pak cik,masa berdoa mana leh pandang2 kat depan...sepatutnya kita dgr dan hayati dgn penuh khusyuk"

"Dah aku tak reti makna doa tu...ustaz tu plak pi baca dlm bahasa arab...aku ni mana la reti bahasa arab"

"Tula,masa ada Sek Agama Rakyat dulu disuruhnya tutup...tak sedar diri tu jahil bahasa arab."

"Ko ni pun,perli sket2 dah la,terasa aku tau...kecil hati aku ni ko tau tak"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Petunjuk Sepanjang Jalan (part 2) by Syed Qutb

AKIDAH: RUPA BANGSA MUSLIM

Islam datang membawa satu konsep baru untuk umat manusia; konsep mengenai hakikat segala tali temali dan alat penghubung. Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatang- terima.

Islam datang untuk membawa umat kembali kepangkuan Tuhannya; juga untuk menjadi kuasa Tuhan itu sebagai kuasa yang tunggal tempat manusia mencedok dan mendapatkan nilai-nilai, seperti mana wujud manusia itu beroleh wujud dan hidup dirinya; juga tempat manusia kembali, seperti juga dari ibarat-Nya manusia merangkak keluar kedunia dan kepangkuan-Nya manusia menyusur kembali.

Islam datang untuk menetapkan bahawa di sana hanya satu sahaja tali alat penghubung yang menghubungi manusia dengan Tuhan. Bila sahaja tali itu reput dan putus maka tiadalah lagi tali yang lain.

Maksudnya:Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang denagn orang-orang yang mengenal Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu ibu bapa, anak-anak atau saudara mara, atau keluarga mereka. (Almujaddalah:22)

Disana juga hany satu sahaja golongan Allah yang tida duanya, manakala golongan-golongan lain adalah golongan syaitan dan taghut.

Firman Allah:

Maksudnya: orang-orang yang beriman itu berperang dijalan Allah; dan orang-orang yang kafir itu berperang dijalan taghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah[An Nisa':76]

Maksudnya: kami ceritakan kisah mereka kepadamu [Muhammad] dengan sebenarnya; sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan meeka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu berdiri lalu mereka berkata: Tuhan kami adalah Tuhan lanigt dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain dia, kerana jika tidak demikian maka sesungguhnya kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan untuk di sembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang, [tentang kepercayaan mereka]? Siapaka yang lebih zalimdaripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan pabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah, maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua itu nescaya tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan kepadamu yang berguna bagimu di dalam urusan kamu.
(Al-Kahfi:13-16)

Sebaliknya isteri Firaun berbeza sekali keadaanya kedua-dua orang isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut; sia beroleh kebahagian menjadi orang beriman ditengah-tengah kemewahan suaminya yang derhaka kepada Allah; ceritanya juga dikemukakan bagi dijadikan pengajaran.:


Maksudnya:Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi ornag-orang yang beriman, ketika ia berkata: Ya Tuahnku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatnnya dan selamatlkanlah aku dari kaum yang zalim.
(At-Tahrim: 11)

Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terhurai dari pecah berkecainya perhubungan antara manusia dengan manusia; baik diantara anak dengan bapak di dalam kisah Nabi Nuh dan putera kesanyangannya, antara anak dengan bapak dan kampung halaman di dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dab kaumnya, perhubungan diantara keluarga sahabat handai dan kampung halaman sekali gus di dalam kisah permuda-permuda penghuni gua (Ashabul Kahfi), dan seterusnya perhubungan cinta kasih suami isteri serumah tangga di dalam kisah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut dan isteri Firaun putusnya segala perhubungan itu justeru kerana perbezaaan akidah dan iman.

Demikianlah pula belalunya angkatan perjuang-perjuang iman disepanjang hayat uamt manusia, silih berganti menghiasi lembaran sejarah, menjadi suri tauladan dan cermin perbandingan mengenai keteguhan imam, mengenai ketegasan memegang pendirian dijalan kebenaran, mengenai kesetiaan memegang akidah tauhid menghayati sifat tegas memegang prinsip, tidak kenal tawar menawar tidak sudi bertolak ansur malah tiada nilai hubangan darah, tiada nilai hubangan cinta dan rumah tangga. Bila imam telah menhayati hati dan nadi semuanya sanggup diterima dan dihadapi. Pertemuan dan perpisahan antara manusia dan manusia menjadi nilainya bila pertemuan antara manusia dengan khaliqnya yang mengamit.

bersambung...

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:42 PM

 

~ Sunday, October 10, 2004"Maakkkk...kami sesat,tak tau camne nak balik"
"Berilah kami petunjuk jalan ke rumah"
"Aik,cam penah ku dgr perkataan 'petunjuk' dan dot dot itu...tapi di mana ya?"


Bismillahirrahmaanirraheem...

Petunjuk sepanjang Jalan: Syed Qutb

Konsep Islam terhadap kebudayaan

pengabdian yang mutlak pada Allah yang maha esa dalam merupakan bahagian yang pertama daripada rukun Islam yang pertama; dibuktikan dengan sahadah LA ILLAHA ILLALLAH; menatang terima kaifiah dan melakukan pengabdian daripada Rasulullah SAW adalaj merupakan bahagian keduaa daripada rukun utama itu, yang dibuktika dengan Rasulullah MUHAMMADUR RASULULLAH sebagai mana yang kita huraikan dibawah tajuk LA ILLAHA ILLALLAH ialah panduan hidup.

Kita telah terangkan mengenai erti dan maksud pengabdian dan kepercayaan, undang-undang kekuasaan; maka didalam huraian ini kita akan kupad pula soal erti dan maksud "kekuasaan memerintah" dan hubungan dengan kebudayaan.

Sesungguhnya erti dan maksud kekuasaan memerintah didalam konsep Islam tidaklah hanya terbatas dalam bidang menerima undang-undang dan syiriat daripada Allah sahaja, dan kerelaan menerima hum sekangnya berdasakkan undang-undang dan syariat sahaja, juga melaksanaka hukum serta keputusan berasas dan berpandu kepada-Nya; sebab maksud syariat dalam Islam tida terbatas dalam linkungan undang-undang sahaja, juga tidak hanya dalam sistem pemerintahan sahaja; bahkan pemerintahan sesempit ini tidak mencakup syariat mengikut kehendak Islam ia merangkungi soal bentuk politik, so** dan ekonomi dan dasar-dasar bagi semuanya itu; bagi membolehkan "ubudiah kamilah" itu menjelma di dalamnya; supaya terlaksana pengabdian yang jitu kepada yang maha Esa.

Ia menjelma didalam undang-undang yang mengatur realiti hidup manusia: iaitu yang biasa disebut dan dinamakan syariat atau undang-undang mengikut pengertia yang sempit dan tidak merangkumi maksud yang besar.

Seterusnya ia menjelma di dalam aspek kebudayaan dan kegiatan fikiran, juga didalam kegiatan seni.

Kita percaya bahawa huraian kita yang lalu mengenai kekuasaan memerintah yang mengandungi masalah kekuasaan melaksanakan pemerintahan, perundangan dan sebagainya, sudah cukup jelas dan difahami oleh para pembaca. Tetapi masalah kaedah-kaedah moral dan tata susila, mengenai nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat, mungkin belum difahami; keran nilai-nilai dan kaedah moral yang mempengaruhi masyarakat mana-mana masyarakat pun adalh mempunyai hubungan secara lansung dengan kepercayaan hidup dan iktikad yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

Boleh jadi ganjil rasanya-hatta kepada pakar-pakar penyelidik hal Islam terdiri sendiri pun mempertahankan kegiatan berfikir dan kegiatan kesenian kepada konsep Islam dan kepada sumber yanmg berasaskan ketuhanan.

Masalah perlunya dirujukkan kegiatan fikiran manusia dan konsep Islam, bagi melaksanakan pengabdian seluruhnya keepada Allah, perlulah kita memberi penjelasan; kerana masalah ini mearupakan suatu masalah yang asing dan ganjil dikalangan para pembaca dizaman ini, hatta dikalangan orang-orang Islam.

Adapun masalah yang berkaitan dengan pengertian segenap aktiviti manusia, samaada secara indivdu atau masyarakat, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan pandangan kepada diri manusia itu sendiri, dan kepada aktiviti perkembangan sejarah manusia dan juga masalah bagaimana hidup ini, bagaimana mulanya alam ini terjadi, bagaimana manusia ini dijadikan, dari segi mentafisik, maka persoalannya adalah sama persoalannya masalah yang mengenai undang-undang mengenai kekuasaan yang mengatur seluruh kehidupan, kerana ia langsung mengenai akidah dan konsep, maka tidak bolehlah seorang Islam mencedok atau mempelajarinya melainkan melalui seprang muslim yang dipercayai keteguhan iman dan taqwanya dan juga diyakini dia menerima secara langsung daripada Allah SWT, iaitu Rasulullah SAW dan dia mengetahui pula itu adalah salah satu logik ubudiyah kepada Allah yang maha Esa atau pun logik shahadah LA ILAAHA ILLALLAH dan MUHAMMADUR RASULULLAH.

Diluar daripad persoalan ilmu sains yang berdasarkan praktikal dan statistik yang pasti (dikenal juga dengan nama ilmu pasti) yang dibolehkan oleh Islam setiap muslim itu mencedok dan menimbanya daripada mana-mana sumber, sama ada sumber orang muslim yang salih dan takwa atau seorang muslim yang kurang salih dan takwa, pun juga dari seorang bukan muslim, dan Islam mengiktirafkan ilmu itu sebagai milik seluruh manusia, sebagai alat meneroka kemajuan Islam maka Islam hanya mengenal dua sahaja bentuk kebudayaan dan ilmu pengetahuan

Pertama:

Kebudayaan/ilmu pengetahuan Islam: iaitu ilmu yang bersumber daripada asas dan konsep Islam. Ilmu pengetahuan Islam meliputi segenap aktiviti fikiran dan realiti hidup manusia, yang mempunyai kaedah dan dasar tersendiri bagi menjamin berkembangnya aktiviti itu selama-lamanya.

Kedua:

Kebudayaan/ ilmu pengetahuan jahiliah, iaitu kebudayaan yang mempertahankan fikiran manusia sebgai ganti Tuhan.

bersambung...

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:26 PM