~Eratkan Ukhuwah Gerakkan Islah~

 

~ Saturday, December 04, 2004Bible...koleksi kisah2 keTuhanan atau koleksi kisah2 lawak dan mengarut?

Bismillahirrahmaanirraheem...

Corruption in the Bible

Bible: Firman Tuhan atau Buatan Manusia?

(based on Bible translation in Indonesia - obviously the following cannot come from God - as being claimed by ignorant Christians )

DAUD:

Seorang laki-laki yang sesuai hati Tuhan
Berbuat zina dengan istri Uria yang bernama Batsyeba: (a) "Sesudah itu Daud
menyuruh orang mengambil dia (Batsyeba). Perempuan itu datang kepadanya,
lalu Daud tidur dengannya (berhubungan seksual) ..." (Injil - 2 Samuel 11:
4).
(b) "Daud dengan jahat menyebabkan kematian Uria, suami Batsyeba." (Injil -
2 Samuel 11: 6-25).
(c) "Daud tanpa malu-malu menari dalam keadaan telanjang, lihat indeks
dengan judul Nabi, tetapi telanjang."

INCEST:

"Hubungan seksual antara dua orang yang mempunyai hubungan yang sangat
dekat." (Kamus New Collins). Contohnya, antara ayah dan anak perempuannya,
anak laki-laki dan ibunya, ayah dan menantu perempuannya, kakak laki-laki
dan adik perempuannya, dan lain sebagainya.

Perzinahan di Dalam Kitab Tuhan (?) Antara Seorang Ayah dan Anak
Perempuannya:
(a) "Pada malam itu mereka (kedua anak perempuan Lot) memberi ayah mereka
(Lot) minum anggur; lalu anak perempuan yang lebih tua berhubungan seksual
dengannya. Keesokan harinya berkatalah sang kakak kepada adik-nya: "Tadi
malam aku telah tidur dengan ayah; Sebaiknya malam ini kita beri dia minum
anggur lagi; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, sehingga masing masing
kita akan mempunyai anak dari ayah kita.


Demikianlah pada malam itu juga mereka memberi ayah mereka minum anggur,
lalu anak perempuan yang lebih muda berhubungan seksual juga dengan ayahnya;
....
Dengan cara ini mengandung kedua anak Lot itu dari ayah mereka." (Injil -
Kejadian 19:33-36 / Dalam buku aslinya Kejadian 19: 33-35).

Dari "Good News Bible in Today's English"
Pada Injil versi yang lebih lama, seperti versi King James dan
Katholik-Roma, "Hubungan Seksual" dengan samar dilukiskan dengan "Menyambung
Keturunan Dari Ayah Kita."

Perzinahan Antara Ibu dan Anak Laki-lakinya:
(b) "Ruben (anak laki-laki tertua Yakub), pada saat ayahnya tidak ada,
berhubungan seksual dengan Bilhah, gundik ayahnya ...." (Injil - Kejadian
35: 22).
Pada Injil versi yang lebih lama, kata "berbaring" digunakan untuk
melukiskan "Hubungan Seksual". Perzinahan Antara Mertua dan Menantu
Perempuan-nya:
(c) "Ketika Yehuda melihat dia (Tamar, menantu perempuannya), disangka dia
seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya.
Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan di tepi jalan itu serta
berkata: "Marilah, berapa bayaranmu, "
(ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya). Perempuan itu bertanya,
"Apakah yang akan kau berikan kepadaku?" (untuk berhubungan seks dengan
saya) Jawabnya: "Aku akan mengirimkan kepadamu seekar anak kambing dari anak
kambing dombaku."
Perempuan itu berkata: "Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau
mengirimkannya kepadaku. "
"... Lalu diberikannyalah semua itu kepadanya, lalu ia berhubungan seks
dengannya, dan karenanya perempuan itu mengandung" (Injil - Kejadian 38:
15-18)

Dikutip dari Good News Bible
Dari hubungan zinah antara ayah dan menantunya ini, lahirlah anak kembar
yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Lihat Matius 1: 3:
"Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar .. "

Perzinahan dan Perkosaan Antara Kakak Laki-laki dan Adik Perempuannya:
(d) "... dan berkata kepadanya: (Tamar, adiknya, jangan campur adukkan
dengan Tamar pada "(c)" di atas) "Marilah tidur dengan aku (berhubungan seks
denganku), adikku. "
"Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku (Amnon, salah seorang
anak laki-laki Daud), jangan perkosa aku ... "
"Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan karena ia lebih kuat
darinya, diperkosanyalah dia (adiknya), lalu tidur dengan dia." (Injil - 2
Samuel 13: 10-14).


Perkosaan dan Perzinahan Secara Keseluruhan Antara Anak Laki-laki dan
Ibunya!
(e) "Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom (anak laki-laki raja Daud) di
atas Sotoh, lalu Absalom melakukan hubungan seksual dengan gundik-gundik
ayahnya di depan mata seluruh Israel. "
"... di depan mata semua orang" dalam versi King James diterjemahkan menjadi
"di depan mata seluruh Israel. "Hal ini sesuai dengan janji Tuhan kepada
raja Daud:
"Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan Kutimpakan ke atasmu
(Daud) yang datang dari kaum keluargamu sendiri: Aku akan mengambil
istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain (pada
kenyataannya oleh anak laki-lakinya sendiri); orang itu akan tidur
(melakukan hubungan seksual) dengan istri-istrimu di siang hari (dengan
semua orang melihat kejadian tersebut).
Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi (dengan Bath Sheba, istri
Uriah), tetapi Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara
terang-terangan." (Injil - 2 Samuel 12: 11-12).
Anda dapat menerka darimana majalah "Penthouse" dan "Playboy" mendapatkan
inspirasinya. Darimana lagi kalau bukan dari kitabnya yaitu kitab ini?
(Variasi tipe-tipe perzinahan lainnya dapat dilihat pada Imamah 18: 8-18,
20: 11-14 dan 17-21).

ORANG ISRAEL:

Pelacur yang tidak pernah puas -
(a) "Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau (orang
Israel) belum merasa puas; ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih
belum merasa puas." (Injil - Yehezkiel 16: 28).
Pelacuran oleh Dua Orang Perempuan Kakak beradik - Ohala dan Oholiba:
(b) "... Ia birahi kepada kawan kawannya bersundal, yang auratnya seperti
aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. (Injil - Yehezkiel 23:1-49)
(New World Translation).
(c) " ..... sebab roh perzinahan menyesatkan mereka (Bangsa Yahudi) dan
mereka berzinah meninggalkan Allah mereka." (Injil - Hosea 4: 12, 6: 10 dan
9: 1).

PEMBUNUHAN MASAL:

Di tangan bangsa Yahudi
(a) "Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka,
dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah
kamu bunuh. "

"Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh
dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu." (Injil - Bilangan 31:
17-18).
Dan bangsa Yahudi menyelamatkan untuk diri mereka 32.000 perawan, ayat 35;
lihatjuga ayat 40.
Pertanyaannya: Bagaimana orang Yahudi dapat membedakan, sedangkan belum ada
medical check? Tak lain adalah dengan mencobanya, itukah ketentuan dari
Tuhan?.

(b) "Tetapi dari kota-kota bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu,
kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau (bangsa Yahudi) biarkan hidup
apa pun yang bernafas." (Injil - Ulangan 20: 16).

(c) "Mereka (bangsa Yahudi) menumpas segala sesuatu yang di kota itu, baik
laki-laki maupun perempuan, baik tua -maupun muda, bahkan lembu, domba dan
keledai, dengan mata pedang." (bahkan keledai pun tidak disisakan!) (Injil
-Yosua 6: 21).

(d) "Dia (Yosua) tidak membiarkan apapun tetap hidup." (Injil Yosua 10: 28)

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam
posted by scouser at 5:29 PM

 

~ Wednesday, December 01, 2004"Apesal la mak aku kasi aku baca buku hadis ni...aku bukan reti baca langsung...isk...isk"

Bismillahirrahmaanirraheem...

Menolak hadis sama seperti menolak alquran

Ketidak fahaman antihadis dalam memahami dan mengetahui bahasa arab juga menyebabkan mereka taqlid buta terhadap penterjemah alquran. Seperti yang diketahui bahawa terjemahan hanyalah dapat menyampaikan kurang 70 peratus daripada apa yang hendak di sampaikan oleh penterjemah. Ini seperti yang diungkapkan sendiri oleh penterjemah-penterjemah bible di dalam bahasa greek kepada bahasa-bahasa lain seperti afrikan, cina dan sebagainya yang ada di antara bahasa ini tidak mempunyai perbendahraan kata untuk satu ayat yang lain.

Contohnya di hawaii, orang hawaii mempunyai 7 nama yang berlainan untuk ombak sednagkan bahasa inggeris dan melayu hanya mempunyai satu nama untuk ombak, yakni ombak. Inggeris mempunyai pelbagai nama untuk taufan (hurricane, tyfoon, tornado dll) sedangkan melayu hanya mempunyai satu nama untuk perkara ini sedangkan nama-nama tadi mempunyai maksud yang berbeza.

Apatah lagi dengan bahasa arab yang mempunyai keunikan bahasa yang mendalam. Untuk singa dan pisau sahaja, arab mempunyai lebih 100 nama.

Maka anti hadis berhujah bahawa nabi muhammad s.a.w datang tidak lain hanyalah untuk menyampaikan alquran. Bukan menjelaskan, bukan mengajarkan dengan bahasanya sediri. Maka bila nabi datang membawa alquran dia menyampaikan. Pada pandagan anti hadis, manusia takkan bertanya kepada nabi tentang isi alquran kerana kandungan sudah terlalu jelas sampai baca sekali terus faham. Alangkah indahnya hidup nabi s.a.w kalau macam tulah ceritanya. Maka tak perlulah ada cerita orang yang menolak, menjadi kafir dll di dalam alquran kerana sepatutnya mereka menerima alquran dengan mudah.

Sekali lagi saya katakan anti hadis tidak membaca alquran dengan bahasanya. Maka kerana itu mereka tidak menjumpai bahawa nabi s.a.w bukan sahaja menyampaikan (tabligh) alquran dan Islam, tetapi menjelaskan (bayyan). Maka sekiranya kita memahami maksud menjelaskan, kita akan faham bahawa penjelasan ini adalah dengan bahasa nabi sendiri. Maka bila dikatakan dengan bahasa sendiri, bahasa siapa yang lebih baik selain dari bahasa nabi dan lisan nabi s.a.w?

"Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (bayyinah) (hukum- hukum Allah) kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), juga memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."

Orang-orang anti hadis ini adalah seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran mengenai kaum yang mendustakan al-quran:

Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan (Kitab- kitab mereka). Maka lihatlah bagaimana akibat orang- orang yang zalim itu (berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka). (yunus: 39)

Apabila antihadis berhujah dengan mereka yang menerima hadis dengan menggunakan al-quran, mereka tidak menjelaskan alquran itu dengan sepenuhnya. Mereka menyembunyikan ayat-ayat yang menolak hujah-hujah mereka. Mereka ini seperti yang Allah gambarkan adalah makhluk terlakhnat!:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan pertunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. (Al Baqarah : 159)

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 7:13 PM

 

~ Tuesday, November 30, 2004Tanpa hadis tidak sempurnalah deenul Islam

Bismillahirrahmaanirraheem...

Menolak hadis sama seperti menolak alquran by Abu Raudhah

Zaman mutkhaahir ini menampakkan kepada umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya kewujudan perkumpulan manusia yang mengaku dirinya Islam tetapi adalah kolongan kafir munafiq yang hendak menghancurkan Islam. Kebanyakan pengikut kumpulan ini tidak menyedari tidakan pengasas mereka dan beranggapan bahawa mereka berjuang dengan penuh keikhlasan.

Di antara kumpulan yang pernah diujudkan oleh penjajah dan kuffar ialah golongan ahmad ghulam yang mengatakan bahawa ghulam adalah nabi terakhir dan yang dimaksudkan dengan khatamul anbiya' adalah nabi terakhir bukan rasul terakhir!

Kini muncul pula golongan anti hadis yang dipelopori oleh orentalis barat seperti Ignaz Goldziher, G.H.A. Juynboll, Joseph Schacht, Othman Ali, Kassim Ahmad, Rashid kafa dan lain-lain. Mereka menolak pengiktiran umat Islam terhadap hadis sebagai pentafsir yang paling tepat kepada Al-Quran dan menolak sumber hadis sebagai sumber kedua Islam. Maka dengan penolakan ini, mereka telah menolak akidah Islam dan mereka di istytiharkan sebagai murtad dan wajib mengulang kembali syahadah.

Autoriti terhadap diri rasullulah s.a.w

1. WAJIB Taat kepada nabi dan rasul menurut Quran.

Bagaimana anti hadis boleh menolak malah ada yang menghina nabi s.a.w sedangkan baginda di angkat dan dimuliakan oleh Allah Tuhan pencipta al-quran yang diangungkan oleh anti hadis? Bagaimana mereka sanggup menolak suruhan Allah s.w.t untuk taat kepada nabi ini sedangkan mereka membaca alquran. Tidak cukupkah dengan ayat-ayat yang menyuruh menerima dan mengambil apa yang diberikan oleh nabi muhammad?

Katakanlah (Wahai Muhamad): Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul. [al-Ahqaaf 469]

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. [an-Nisaa' 4:64]

Apabila telah jelas bahawa semua para Rasul ini wajib ditaati atas perintah dan izin Allah Subhanahu waTa'ala sendiri maka kini perlu kita kaji pula apakah para Rasul ini wajib ditaati hanya dalam perkara-perkara yang disebut di dalam kitab suci mereka masing-masing sahaja atau adakah perintah mentaati ini turut meliputi perkara-perkara yang di luar dari kitab suci mereka. Kita sama-sama ketahui bahawa para Rasul yang diberi kitab suci adalah:

[1] Nabi Ibrahim alaihi-salam dengan kitab yang digelar suhuf-suhuf. [al-A'laa 87:19]

[2] Nabi Daud alaihi-salam dengan kitab Zabur [an-Nisaa' 4:163]

[3] Nabi Musa alaihi-salam dengan kitab Taurat [al-Israa' 172]

[4] Nabi Isa alaihi-salam dengan kitab Injil [al-Maidah 5:46]

[5] Nabi Muhammad sallallahu-alaihi-wasallam dengan kitab al-Quran.

Memandangkan lima para Rasul di atas telah diberi kitab suci, kita akan tumpukan kajian kepada para Rasul dan Nabi yang tidak diberi kitab suci. Dengan itu dapat kita ketahui bahawa apabila Allah Azza waJalla memerintahkan ketaatan kepada para Rasul dan Nabi ini nyata bahawa ketaatan tersebut adalah kepada ajaran, perintah, larangan dan hukum yang berasal dari para Rasul dan Nabi itu sendiri bukan kepada sesebuah kitab suci.

Kajian kita ditumpukan kepada lima orang Nabi dan Rasul berikut, di mana kisah-kisah mereka telah diungkap Allah Subhanahu waTa'ala di dalam kitab al-Qur’anul Karim:

(Demikian juga) kaum Nabi Nuh telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka); Ketika saudara mereka – Nabi Nuh berkata kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertaqwa ? Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu; Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. [asy-Syu'ara 26:105-108]

Kaum Aad telah mendustakan rasul-rasulnya, Ketika saudara mereka – Nabi Hud berkata kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertaqwa ? Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu; Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. [asy-Syu'ara 26:123-126]

Kaum Thamud telah mendustakan rasul-rasulnya, Ketika saudara mereka – Nabi Shalih berkata kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertaqwa ? Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu; Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. [asy-Syu’ara 26:141-144]

Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasulnya, Ketika saudara mereka – Nabi Lut berkata kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertaqwa ? Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu; Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. [asy-Syu'ara 26:160-163]

Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasulnya, Ketika saudara mereka – Nabi Syuaib berkata kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertaqwa ? Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu; Oleh itu, bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. [asy-Syu'ara 26:176-179]

Dalam kumpulan ayat di atas, diterangkan kisah-kisah Nabi Nuh, Hud, Shalih, Lut dan Syuaib alaihim-sallam yang telah memerintah kaum masing-masing untuk bertaqwa kepada Allah, iaitu dengan mematuhi segala suruhan dan menjauhi segala larangan Allah; dan untuk mentaati diri mereka sendiri. Kita sama-sama ketahui bahawa mereka adalah para Nabi dan Rasul yang tidak diturunkan sebuah kitab suci, maka merujuk kepada apakah mereka menuntut ketaqwaan dan ketaatan tersebut ? Ia tidak lain merujuk kepada segala ajaran, perintah, larangan dan hukum yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul itu sendiri.

Di sini jelas terbukti perintah mentaati seorang Nabi atau Rasul tanpa perlu ketaatan tersebut dirujuk atau didasarkan kepada sebuah kitab suci kerana jika setiap ajaran, perintah, larangan dan hukum seseorang Nabi atau Rasul wajib dirujuk dan dikandung sama oleh sebuah kitab suci, maka bagaimanakah kaum-kaum di dalam kisah-kisah di atas hendak mentaati segala ajaran, perintah, larangan dan hukum Nabi dan Rasul mereka padahal mereka tidak memiliki sebuah kitab suci untuk dirujukkan kepada ?

Dengan jelasnya perkara ini kepada kita, maka jelaslah juga satu prinsip asas yang penting, iaitu apabila Allah Subhanahu waTa'ala memerintahkan ketaatan kepada seseorang Rasul, perintah ketaatan tersebut adalah merujuk kepada segala ajaran, perintah, larangan dan hukum yang bersumber dari Rasul tersebut tanpa mengira sama ada Rasul tersebut diberi sebuah kitab suci atau tidak. Ia juga menunjukkan bahawa ketaatan adalah wajib kepada seseorang Rasul tanpa mengira sama ada subjek yang hendak ditaati dari Rasul itu terkandung sama di dalam kitab suci atau tidak. Ini adalah Sunnatullah terhadap para Nabi dan Rasul terdahulu dan Sunnatullah ini berlaku terus kepada Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu-alaihi-wasallam

bersambung...

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 8:01 PM

 

~ Monday, November 29, 2004"Secara terus terang saya katakan...kedai buku kami mempunyai lebih daripada 60 000 buah buku"

"Waaa...banyaknya...buku2 ni sume kan,penah tak encik baca?"

"Oleh kerana saya ditugaskan hanya menjaga dan menjual buku2 ini,maka saya tidak berani utk membacanya kerana itu adalah pecah amanah"

"Hek eleh...malas ckp je la malas nak baca...bagi alasan pecah amanah konon...wekkkk"

"Ehe...kutuk sket2 dah le"


Bismillahirrahmaanirraheem...

THIS IS THE ROAD - Shaheed Sayyid Qutb

They receive the first part of their reward in the form of contentment of heart, height of understanding, beauty of ideas, liberation from desires and attractions, and freedom from fear and sorrow, in whatever condition they may be

They receive the second part of their reward in praise; remembrance and honor among the angels, in addition to these among the people of this earth.

Then they receive the greater and the last part of their reward in the Hereafter: easy accounting and great favors.

With every kind of reward, they also receive the greatest of rewards: the pleasure of God. It is His bounty on them that He chose them for His purpose, an instrument for His power, so that He makes use of them on this earth as He deems proper.

The Qur'anic training of the first noble generation of Muslims was of this character to the highest degree. They lost their personalities and identities in this matter, acting as workers for the One in authority, and were pleased with God in every decision and in every condition.

The training by the Prophet- peace be on him - went side by side with the Qur'anic teachings, turning their hearts and eyes toward the Garden, and toward patiently persevering in their assigned task until God ordains what He intends in this world as well as what is pleasing to Him in the Hereafter

The Prophet - peace be on him - saw the intensity of tortures heaped upon 'Ammar, his father and his mother - may God be pleased with them-but he said nothing more than this: "Patience, family of Yasir! The Garden is promised for you."

And Khabbab bin al-Aratt-may God be pleased with him - reported: "We complained to the Messenger of God - peace be upon him -while he was resting in the shadow of Ka'aba, saying, 'Why do you not ask God to help us? Why do you not pray for us? Then he said: 'Before you, there were people who would catch a man, bury him halfway in a hole dug in the ground, then saw his head until it split in two; or would comb with iron combs between his flesh and bones; yet this would not turn him away from his religion. By God! God will bring this matter to completion, and a time will come when a rider will ride alone from Santa to Hadramut and he will have no fear except of God, or of a wolf against his sheep; but you people are in a hurry". (Bukhari)

God's wisdom underlies every decision and every condition. He administers the entire universe, and, He is informed of its beginning and its end, controlling its events and its interrelationships. He knows the wisdom, hidden from us behind the curtains of the Unseen-the wisdom which, in conjunction with His will, unfolds the long process of history.

Sometimes, after generations and centuries, God unveils to us the wisdom of an event which was not understood by the contemporary people. They might have wondered: Why this? O Lord! Why did this happen? The question itself is due to ignorance from which the Believer saves himself. He already knows that behind every decision there is wisdom. His breath of concept and his far-seeing vision in space and time, and in values and scales, raises him above this unbelief whose beginning is in such a question. He journeys on God's ordained course with submission and contentment.

The Qur'an was creating hearts worthy of bearing the trust of being God's representatives on earth. It was necessary that these hearts be so solid, so strong and so pure, leaving behind everything and bearing everything patiently, as not to fix their sights on something of this earth, but looking beyond to the Hereafter, not seeking anything except the pleasure of God and being willing to traverse the path of life until death in poverty, difficulty, frustration, torment and sacrifice. They were not to seek any hasty reward on this earth, whether it was the reward of the victory of the Call, the dominance of Islam, and the glory of the Muslims, or even that this reward be the annihilation of the tyrants, as the All Mighty, the All Powerful had dealt with former generations of unbelievers. When such hearts were found which knew that during the course of this life they would have no expectations, and that the decision between the truth and falsehood would be made in the Hereafter-when such hearts were found, and God knew the sincerity of their intentions concerning which they had pledged, he gave them victory in the earth and bestowed upon them the trust. This trust was not for their benefit, but so that they might establish the Divine system.

They became the bearers of this trust when no promise was made to them of worldly benefits which they could have demanded, nor were their sights fixed on acquiring such benefits. They were dedicated servants of God from the day they knew of no reward except His pleasure.

All the verses of the Qur'an in which victory is promised, or in which spoils are mentioned or where it is told that the polytheists will be punished in this world by the hands of the Believers, were revealed in Medina. These were revealed only after all these matters were excluded from the Believer's scope of action, his expectation and his desire. God's help came on its own, when God intended that this way of life become actual in the life of mankind, so that generations of men could see it in a practical and concrete form, and not as a reward for the endeavors, the hard work, the sacrifice and the sufferings. This was indeed a decision of God, the wisdom of which we are trying to fathom today.

This intricate point requires deep thought by all callers toward God, to whatever country or period of time they belong; for this guarantees that they will be able to see the milestones of the road clearly and without ambiguity, and establishes the path for those who wish to traverse it to the end, whatever this end may be; then what God intends to do with His Call and with them is up to Him. Then they will not be anxious, while traversing this road ever paved with skulls and limbs and blood and sweat, to find help and victory, or desirous that the decision between the truth and falsehood be made on this earth. However, if God Himself intends to fulfill the completion of His call and His religion through their efforts, He will bring about His will- but not as a reward for their sufferings and sacrifices. Indeed, this world is not a place of reward.

Another fact to ponder here is a comment of the Qur'an on the story of the Makers of the Pit where God Most High says:

"And they were angered with the Believers, only because they believed in God, the All-Powerful, the All-Praiseworthy."

The callers to God, of any period or generation, ought to think over this deep truth.

The struggle between the Believers and their enemies is in essence a struggle of belief, and not in any way of anything else. The enemies are angered only because of their faith, enraged only because of their belief.

This was not a political or an economic or a racial struggle; had it been any of these, its settlement would have been easy, the solution of its difficulties would have been simple. But essentially it was a struggle between beliefs-either unbelief or faith, either Jahiliyyah or Islam.

This is why the leaders of the polytheists of Mecca offered the Messenger of God - peace be on him - wealth, kingship and worldly things against only one thing: that he give up the struggle of belief and settle with them in this affair. Had he accepted - may God forgive us for saying this - what they asked of him, no difference whatsoever would have remained between them and him.

Indeed, this was a question of belief and a battle of belief. The Believers ought to be certain of this, whatever be the declaration of their enemies. They are their enemies only because of their belief-"only because they believe in God, the All-Powerful, the All-Praiseworthy" - and because they purify for Him alone their obedience and submission.

The enemies of the Believers may wish to change this struggle into an economic or political or racial struggle, so that the Believers become confused concerning the true nature of the struggle and the flame of belief in their hearts becomes extinguished. The Believers must not be deceived, and must understand that this is a trick. The enemy, by changing the nature of the struggle, intends to deprive them of their weapon of true victory, the victory which can take any form, be It the victory of the freedom of spirit as was case of the Believers in the story of the Maker of the Pit, or dominance in the world -as a consequence of the freedom of spirit-as happened in the case of the first generation of Muslims.

We see an example of this today in the attempts of Christendom to try to deceive us by distorting history and saying that the Crusades were a form of imperialism. The truth of the matter is that the latter-day imperialism is but a mask for the crusading spirit, since it is not possible for it to appear in its true form, as it was possible in the Middle Ages. The unveiled crusading spirit was smashed against the rock of the faith of Muslim leadership which came from various elements, including Salahuddin the Kurd and Turan Shah the Mamiuk, who forgot the differences of nationalities and remembered their belief, and were victorious under the banner of Islam .

"They were angered with the Believers only because they believed in God, the All-Powerful, the All-Praiseworthy."

Almighty God spoke the truth, and these treacherous deceivers are liars!

Taken from "Milestones" (Petunjuk sepanjang jalan atau Maalim fi taariq).

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:11 PM

 

~ Sunday, November 28, 2004This is the road? Road ape? Road tax ke?

Bismillahirrahmaanirraheem...

THIS IS THE ROAD - Shaheed Sayyid Qutb

The former viewpoint, that is, that of the earthly scale, is limited and narrow, entertained by a hasty man. The latter viewpoint is comprehensive and far-sighted, and such a viewpoint is nurtured in a believer by the teachings of the Qur'an, as it is the mirror of reality and the basis of correct belief.

Among the rewards which God has promised to the Believers for their faith, obedience, steadfastness in the face of calamity, and victory over persecution is contentment of heart:

"Those who believe, and their hearts find satisfaction in remembrance of God. Indeed, remembrance of God brings contentment to the hearts". (13:28)

And it is the pleasure and love of the All-Merciful:

"Surely upon those who believe and do good deeds the All-Merciful shall assign love." (19:96)

And it is remembrance on High:

The Messenger of God-peace be on him-said: "When a certain person's child dies, God asks the angels: Did you take away the soul of My servant's child? They say: yes. Then He says: Did you take away the apple of his eye? They say Yes. Then He says: What did My servant say? They say: He praised You and said, 'Indeed, we belong to God and to Him shall we return'. Then He says: Build a house for My servant in the Garden and call it 'The House of Praise." (Tirmidhi)

He also said: "God Most High says: I am to My servant according to his thought concerning Me; when he remembers Me, I am with him; when he remembers Me to himself, I remember him to Myself; when he mentions Me among a group, I mention him in a better group. If he comes toward Me one span, I come toward him an arm's length; if he comes toward Me one arm's length, I come toward him one step; if he walks toward Me, I run toward him." (Bukhari and Muslim)

And it is the keen interest of the angels in the affairs of the Believers on earth:

"The bearers of the Throne and those around it engage in their Lord's praise, and they believe in Him, and ask forgiveness for the Believers: 'Our Lord! Your mercy and knowledge encompass everything. Then forgive those who repent and follow Your path, and save them from the torment of Hell." (40:7)

And it is life from God for the martyrs:

"Do not consider those as dead who were killed in the way of God; they are living and find sustenance from their Sustainer. They enjoy what God has given them from His bounty, and are glad for those who are left behind (on earth) and have not reached there yet, that they shall have no fear nor shall they grieve. They are jubilant at the favor from God and His bounty; indeed, God does not destroy the reward of the Believers". (3:169-171)

And as to rejectors of faith, the tyrants and the criminals, God has repeatedly promised that He will catch them in the Hereafter, while giving them a limited period of living on earth: although He has caught some of them in this world too, yet for the final punishment emphasis is on the Hereafter:

"Do not let yourself be deceived that the unbelievers walk about in the land; a limited enjoyment, and then their abode is Hell and what an evil place!" (3:196-197)

"Do not think that God is unaware of the doings of the wicked people. He has deferred (judgement for) them to the Day when the eyes shall stare, and they shall run with necks outstretched and heads erect, their sight never returned to themselves, their hearts void". (14:42-43)

"Leave them to fun and play until the Day comes which they have been promised. On that Day they will come out of the graves and run as if hastening toward a fixed goal -eyes downcast, faces degraded. It will be the Day which they were promised". (70:42-44)

Thus the life of mankind is adjoined with that of the angels; this life proceeds into the life Hereafter; and the field of struggle between good and evil, between the truth and falsehood, and between faith and tyranny, is not limited to this earth. This matter does not finish here, nor is the decision made in this world. This life and all its pleasures and pains, achievements and frustrations, do not weigh much in the scale.

The field of struggle is very broad in space and in time, in measures and in scales. This realization enlarges the Believer's horizons and heightens his aspirations, so that this earth and whatever is in it, this life and its attachments, shrink in his sight. The Believer's greatness increases in proportion to what he sees and understands of the scopes and horizons. To create such a broad, comprehensive, noble and pure concept of faith, the story of the Makers of the Pit is a great example.

Light is also thrown on another aspect of the Call toward God and its situation with respect to all possibilities in the story of the Makers of the Pit and the chapter "Constellations" ("al-Buruj") .

The history of the Call toward God has witnessed various endings in this world in its struggle with other movements.

It has witnessed the annihilation of the people of Noah, the people of Hud, the people of Sh'uaib, and the people of Lot, and the escape-the bare escape-of a small group of believers. But the Qur'an does not state what these escapees did in the world and life after their escape. These examples tell us that sometimes God Most High gives the rebels and tyrants a taste of punishment in this world, while the full punishment still awaits them in the Hereafter.

This history of the Call witnessed the annihilation of Pharoah and his army, and the escape of Moses and his people and the establishment of their authority in the land. Those people of that time were the most righteous in all their (the Israelites') history, although they did not attain complete steadfastness nor establish the religion of God on earth in its entirety; and this example is different from the previous ones.

This history of the Call witnessed the annihilation of the polytheists who turned away from the guidance and belief in Muhammad -peace be on him -and it witnessed the complete victory of the Believers, with the amazing victory of belief in their hearts. And for the first time in the history of mankind the way of God was established in such completeness as was not seen by man, either before or after.

And it witnessed, as we have seen, the example of the Makers of the Pit.

And it witnessed many other examples in earlier or later times with little mention in the history of faith. And even today it is witnessing such examples, which reach one or another of the possible endings recorded throughout history for centuries.

Among the various earlier or later examples, the example of the Makers of the Pit must not be forgotten.

The example must not be forgotten in which the Believers have no escape and the unbelievers are not punished! This is so that the Believers-the callers toward God -should remain fully aware that they can also meet this extreme end in the way of God, and they have no say in it. Their matter and the matter of belief rests with God.

Their task is to fulfill their obligation, and go. Their obligation is to choose God, prefer belief over life, raise themselves above persecution through faith, and to testify to God with deed as well as intention. Then it is up to God to deal with them and with their enemies, with His Religion and His Call, as He deems proper. He may choose for them any one of the endings known in history, or some other ending which only He knows and sees.

They are workers for God. Whenever, whatever, however He wants them to do their work, they should do it and take the known reward. To decide what will be the ending of their endeavor is neither in their power nor is it their responsibility. This is the responsibility of the One in authority, not of those who are mere workers.

They receive the first part of their reward in the form of contentment of heart, height of understanding, beauty of ideas, liberation from desires and attractions, and freedom from fear and sorrow, in whatever condition they may be...

to be continued...

Maa ashobani min hasanatin faminallah...wamaa ashobani min sayyiatin famin nafsi (segala yg baik tu dari Allah dan yg buruk tu dari diriku)
Wallahu a'lam bishowaab.Wassalam

posted by scouser at 6:34 PM